Islandsk sprog og dansk tunge

Islandsk sprog og litteraturs betydning for nationsopbygningen i Danmark

Forfattere

  • Auður Hauksdóttir Islands Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi.128811

Nøgleord:

Sprog, Litteratur

Resumé

The Icelandic language and medieval literature played an important role in the development of Danish national identity. Icelandic manuscripts served as a key source for the writing of Denmark’s earliest history and attracted widespread interest among Danish scholars.

Growing nationalist sentiment was increasingly directed at the mother tongue, which was considered a major cornerstone of national identity. Knowledge of Icelandic could be of key importance for researching the Danish language, and for interpreting the meaning of older writings.

Languages that had a long tradition of writing and prestigious literature were highly respected, and it was significant to find an unbroken connection between the contemporary and original language. In this respect, the Icelandic language had characteristics that Danish no longer had.

Interest of Danes in Icelandic language and literature, together with the important role they were accorded in the age of Romanticism, meant a great deal to Icelanders. Apart from creating job opportunities and income in Copenhagen, these conditions fuelled their pride as Icelanders and boosted awareness of the significance of language for Icelandic nationality and culture. As a result, interest on the part of Danes in Icelandic language and culture contributed to the growth and development of both Icelandic and Danish.

Referencer

Auður Hauksdóttir: Lærerens strategier-elevernes dansk : Dansk som fremmedsprog i Island. København: Nordisk Ministerråd 2001.

Auður Hauksdóttir: Danske minder i Island. Om mødet mellem dansk og islandsk kultur, i: Danske Studier 2011, s. 5-49 København.

Auður Hauksdóttir: Language and the Development of National Identity: Icelandersʾattitudes to Danish in turbulent times. Christiansen, Lene Bull, Kirsten Hvenegård-Lassen og Nanna Kirstine Leets Hansen (red.). ‘Made in Denmark’. Investigations of the dispersion of ‘Danishness’. KULT 11, s. 65-94, Roskilde 2013. Hentet 10. februar 2019 på: http://postkolonial.dk/kult-11-made-in-denmark-investigations of-the-dispersal-of-danishness/.

Auður Hauksdóttir: Um dönskukunnáttu Íslendinga á nítjándu öld, i: Milli mála. Tímarit um erlend tungumál og menningu, 6: s. 13-42, Reykjavík 2014.

Auður Hauksdóttir: Björguðu Danir íslenskunni? Um tengsl dönsku og íslensku á átjándu öld, i: Skírnir 200 (2), s. 420-457, Reykjavík 2016.

Auður Hauksdóttir: Íslensk málrækt í dönskum jarðvegi, i: Skírnir 202 (2), s. 229-272, Reykjavík 2018.

Auður Hauksdóttir: Tungumál er tíðarandi, i: Skírnir 204 (2), s. 199-246, Reykjavík 2019.

Baldvin Einarsson: Ármann á Alþingi : sýnishorn, i: Uppeldið varðar mestu: Úr Ármanni á Alþingi. Reykjavík: Rannsóknastofnun Kennaraháskóla Íslands 1995.

Bekker-Nielsen: Norrøn filologi, i: Povl Johs. Jensen (red.) Københavns Universitet 1479-1979. Bind IX, s. 145-176. København: G.E.C. Gads Forlag 1979.

Bjarni Jónsson (fra Unnarholt): Íslenzkir Hafnarstúdentar. Akureyri: Bókaútgáfan Akureyri 1949.

Björn Halldórsson: Lexicon Islandico-Latino-Danicum. København: Schubothum 1814.

Björn Magnús Ólsen: Rasmus Kristján Rask 1787-1887, i: Tímarit hins íslenzka bókmenntafélags 9, s. 1-53, Reykjavík 1888.

Borup, Morten: Peder Hjort. København: Rosenkilde og Bagger 1959.

Diderichsen, Paul: Rasmus Rask og den grammatiske tradition : Studier over vendepunktet i sprogvidenskabens historie. København: Ejnar Munksgaard 1960.

Engelstoft, Laurids: Om den Indflydelse, Opdragelsen, især den offentlige, kan have paa at indplante Kiærlighed til Fædrelandet. København: Sebastian Popp 1802.

Engelstoft, Laurids: Tanker om Nationalopdragelsen betragtet som det virksomste Middel til at fremme Almeenaand og Færdrelandskiærlighed. København: Gyldendalske Boghandlings Forlag 1808.

Fafner, Jørgen: Dansk Vershistorie 2. Dansk Verskunst II, 2 Fra romantik til modernisme. København: C.A. Reitzels Forlag A/S 2000.

Feldbæk, Ole: Danmarks historie. Bind 4. Tiden 1730-1814. Aksel E. Christensen, H.P. Clausen, Svend Ellehøj og Søren Mørch (red.). København: Gyldendal 1982.

Feldbæk, Ole: Fædreland og indfødsret. 1700-tallets danske identitet, i: Ole Feldbæk

(red.). Dansk identitetshistorie 1, s. 111-230. København: C.A. Reitzels Forlag 1991.

Feldbæk, Ole: Borgerskabets danskhed. 1720-1800, i: Flemming Lundgreen-Nielsen (red.) På sporet af dansk identitet, s. 67-108. København: Spektrum 1992.

Fishman, Joshua A: Do not leave your language alone : The hidden status agendas within corpus planning in language policy. New York/London: Routledge 2012.

Flor, Christian: Dansk Læsebog til Brug i de lærde Skoler. Kiel: v. Maack og København: Reitzel 1831.

Gottskálk Jensson: Jean Bodin på Island. Humanisten Arngrímur Jónssons brug af Methodus ad facilem historiarum cognitionem (Paris 1566). Renæssanceforum 1, s. 1-10, 2005. Hentet på: www.renaessanceforum.dk 12. maj 2019.

Gregersen, Frans: Introduction to the New Edition of Niels Ege’s 1993 Translation of Rasmus Rask’s Prize Essay of 1818, i: Rasmus Rask: Investigation of the Origin of the Old Norse or Icelandic Language. Ernst Frideryk Konrad Koerner (red.), s. 7-42. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2013.

Grinder-Hansen, Keld: Litteraturundervisningen i danskfaget gennem 200 år. Tidsskriftet Viden om Literacy 20, s. 60-65, 2016. Hentet på

https://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/tidsskrift-nr-20-litteratur/ 12. maj 2019.

Guðmundur Hálfdánarson: Íslenska þjóðríkið. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag og Reykjavíkurakademían 2007.

Hagskinna. Sögulegar hagtölur um Ísland. Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon (red.), Reykjavík 1997.

Haugen, Einar: The Ecology of Language: Essays by Einar Haugen. Stanford, California: Standford University Press 1972.

Helgi Þorláksson: Frá kirkjuvaldi til ríkisvalds,

Helgi Þorláksson: Frá kirkjuvaldi til ríkisvalds, i: Sigurður Líndal (red.) Saga Íslands VI. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag og Sögufélagið 2003.

Hjort, Peder: Peder Hjorts danske Börneven. Især for Borger- og Almue-Skoler. Første selvstændige afdeling. Ottende udgave ved Anna Hjort. København: Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Sön) 1869.

Hjort, Peder: Peder Hjorts danske Börneven. Især for Borger- og Almue-Skoler. Anden selvstændige afdeling. Ottende udgave ved Anna Hjort. København: Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Sön) 1877.

Holberg, Ludvig. Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Universitetet i Bergen og Vandkunsten 2014.

Holt, Mike og Paul Gubbins: Introduction, i: Holt, Mike og Paul Gubbins (red.) Beyond Boundaries: Language and Identity in Contemporary Europe. Cleevedon/Buffalo/Toronto/ Sidney: Multilingual Matters Ltd. 2002. https://doi.org/10.21832/9781853595578-001

Ilsøe, Harald: Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700, i: Ole Feldbæk (red.) Dansk identitetshistorie 1. København: C.A. Reitzels Forlag 1991.

Ingemann, B. S.: Levnetsbog I og II og Tilbageblik paa mit Liv og min Forfatter-Periode fra 1811 til 1837. Udgivet efter digterens manuskripter af Jens Keld. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og C. A. Reitzel 1998.

Jakob Benediktsson: Inngangur til Arngrímur Jónssons: Crymogæa. Þættir úr sögu Íslands, s. 13-56. Reykjavík: Sögufélag 1985.

Jones, William Jervies: Images of Language: German Attitudes to European Languages from 1500-1800. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 1999. https://doi.org/10.1075/sihols.89

Jón Helgason: Arngrímur Lærði, i: Ritgerðakorn og ræðustúfar, s. 144-154. Reykjavík: Félag íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn 1959.

Jón Helgason: Æviágrip Bjarna Thorarensens, i: Bjarni Thorarensen Bréf II. København: Hið íslenska fræðafélag 1986.

Jónas Hallgrímsson: Haukur Hannesson, Páll Valsson og Sveinn Yngvi Egilsson (red.). Ritverk Jónasar Hallgrímssonar II. Bréf og dagbækur. Reykjavík: Svart á hvítu 1989.

Kjartan G. Ottósson: Íslensk málhreinsun: Sögulegt yfirlit. Reykjavík: Íslensk málnefnd 1990.

Konráð Gíslason: Ágrip af ræðu, i: Fjölnir 4, s. 19-28. København 1838.

Konráð Gíslason: Dönsk orðabók : Með íslenskum þýðingum. København: Bianco Luno 1851.

Københavns Universitet 1479-1979 Bind II. Leif Grane og Kai Hørby (red.). København: G. E. C. Gads Forlag 1993.

Lassen, Annette: Vølvens rap - H.C. Andersens norrøne debut, i Annette Lassen (red.) Det norrøne og det nationale, s. 201-218. Reykjavík: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og Háskólaútgáfan 2008.

Lassen, Annette: Indledning til Islændingesagaerne, i Annette Lassen (red.) Islændingesagaerne, s. xxiii-lv. København: Gyldendal 2014.

Lassen, Annette: N.M. Petersens sagaoversættelser, i: Frans Gregersen, Anne

Mette Hansen og Viggo Bank Jensen (red.) Filologen N.M. Petersen – grundlægger og fornyer, s. 57-80. København: Selskab for Nordisk Filologi 2014a.

Lassen, Annette: En planteskole for livet. Grundtvigs tanker om lærdom liv og død, latin, græsk og islandsk, i: Annette Lassen og Guðvarður

Már Gunnlaugsson (red.) Gott skálkaskjól veitt Gottskálki sextugum 4. apríl 2018, s. 11-15. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen 2018.

Lassen, Annette: Islandsk i Danmark, i: Rósa Þorsteinsdóttir, Sofía Guðný Guðmundsdóttir og Þorleifur Hauksson (red.) Þórðargleði slegið upp fyrir Þórð Inga Guðjónsson fimmtugan 3. desember 2018, s. 10-13. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen 2018a.

Lassen, Annette: The fornaldarsögur in Danish translation: From Carl Christian Rafn to the present, i M. Driscoll, S. Hufnagel, P. Lavender & B. Stegmann (red) The legendary legacy: Transmission and reception of the Fornaldarsögur Norðurlanda, s. 323-350. Odense: Syddansk Universitet 2018b.

Lassen, Annette: Müllers´s Method: The Resurrection of Danish in Saga Translations, i: Gylfi Gunnlaugsson & Clarence Glad (red.) National Cultivation of Culture. Under udgivelse.

Lovsamling for Island 7, 1806-1818. København: Andr. Fred. Höst 1857.

Lundgreen-Nielsen, Flemming: Grundtvig og danskhed, i: Ole Feldbæk (red.) Dansk identitetshistorie 3. København: C. A. Reitzels Forlag 1992.

Lundgreen-Nielsen, Flemming: Grundtvigs nordisk-mytologiske billedsprog – et mislykket eksperiment?, i: Grundtvig Studier 45 (1), s. 142-198. Grundtvig-Selskabet 1994. https://doi.org/10.7146/grs.v45i1.16146

Lýður Björnsson: 18. öldin, i: Sigurður Líndal (red.) Saga Íslands VIII, s. 1-289. Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag og Sögufélag 2006.

Matras, Yaron: Language Contact. Cambridge: Cambridge University Press 2009. https://doi.org/10.1017/CBO9780511809873

Molbech, C.: Om Nationalsprogets Hellighed. København: P. D. Kiøpping 1815.

Molbech, C.: Indledning til Forelæsninger over det danske Sprogs og den danske National-Litteraturs Historie, med en Fortegnelse efter Tidsfølgen over de vigtigste Sprogværker og Forfattere i Modersmaalet. København: Det Schulgiske Officin 1822.

Molbech, C.: Breve fra og til Rask: I 1805-1819. Louis Hjelmslev (red.). København: Ejnar Munksgaards Forlag 1941.

Muysken, Pieter: Scenarios for Language Contact, i: Raymond Hickey (red.) The Handbook of Language Contact, s. 265-281. Chichester, West Succes: Wiley-Blackwell 2013.

Müller, Ludvig Christian: Udtog af den islandske Formlære med Nögle til Knytlinga Saga. København: Wahlske Boghandlings Forlag 1830.

Müller, Ludvig Christian: Danmark og Island. Dansk Folkeblad 13. januar 1837.

Müller, Ludvig Christian: Islandsk Læsebog. Med tilhörende Ordforklaring. København: Gyldendalske Boghandlings Forlag 1837a.

Müller, Peter Erasmus: Om det islandske Sprogs Vigtighed, s. xiii-xv. København: Sebastian Popp 1813.

Müller, Peter Erasmus: Til læseren, i: Björn Halldórssons Lexicon Islandico-Latino-Danicum, s. IV-XIV. København: Schubothum 1814.

Nanna Ólafsdóttir: Baldvin Einarsson og þjóðmálastarf hans. Reykjavík: Hiðíslenzka bókmenntafélag 1961.

Olden-Jørgensen, Sebastian. Ludvig Holberg: den dansk-norske enevældes folkeopdrager, i: Ludvig Holberg. Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat, s. xi- xxxii. København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Universitetet i Bergen og Vandkunsten 2014.

Ólafur Rastrick: Inngangur. Uppeldið varðar mestu: Úr Ármanni á Alþingi, s. 9-29. Reykjavík: Rannsóknastofnun Kennaraháskóla Íslands 1995.

Páll Valsson: Jónas Hallgrímsson ævisaga. Reykjavík: Mál og menning 2001.

Pedersen, Holger: Indledning, i: Rasmus Rask. Udvalgte Afhandlinger, s. xiii-xv (Louis Hjelmslev (red.). København: Levin & Munksgaard 1932.

Petersen, Niels Matthias: Fortale: Bidrag til Forfatterens Levnet, i: Rask 1834 I, s. 1-115, 1834.

Rask, Rasmus Kristian: Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog. København: Boghandler Schubothes Forlag 1811.

Rask, Rasmus Kristian: Oldnordisk Læsebog, indeholdende Prøver af de bedste

Sagaer i den gamle islandske Text, gjennemset og rettet efter de bedste Oldbøger, samt forsynet med et Ordregister over de vanskeligste Ord. København: Reitzel/ Kiel: Maack 1831.

Rask, Rasmus Kristian: Kortfattet Vejledning til det oldnordiske eller gamle islandske Sprog. København: Reitzel/Kiel Maack 1832. Breve fra og til Rask: I 1805-1819. Louis Hjelmslev (red.). København: Ejnar Munksgaards Forlag 1941.

Rerup, Lorenz: Fra litterær til politisk nationalisme, i: Dansk identitetshistorie 2. Ole Feldbæk (red.). København: C.A. Reitzels Forlag 1991.

Rubow, Paul V: Saga og Pastiche. Bidrag til dansk Prosahistorie. København: Levin & Munksgaards Forlag 1923.

Saxo Grammaticus: Saxos Danmarks Historie 1. (Oversat af Peter Zeeberg). København: Det Danske Sprog og Litteraturselskab & Gads Forlag 2000.

Sigurður Sigtryggsson: Á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn, i: Frón 2, s. 133-162, København 1944.

Skautrup, Peter: Det danske Sprogs Historie II. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1947.

Skautrup, Peter: Det danske Sprogs Historie III. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1953.

Skovgaard Boeck, Simon: Ældre nydansk, i: Ebba Hjorth et al (red.) Dansk sproghistorie. Bind 2. København: Det Danske Sprog og Litteraturselskab 2018.

Skovgaard-Petersen, Vagn: Danmarks historie. Bind 5. Tiden 1814 ̶1864. H. P. Clausen og Søren Mørch (red.). København: Gyldendal 1985.

Snorri Sturluson: Heimskringla. Steingrímur Pálsson (red.). Reykjavík: Helgafell 1944.

Sveinn Yngi Egilsson. Arfur og umbylting. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag1999.

Thomason, Sarah: Contact Explanations in Linguistics, i: Raymond Hickey (red.) The Handbook of Language Contact, s. 170-187. West Succes: Wiley-Blackwell 2013.

Tómas Sæmundsson: Island fra den intellectuelle Side betragtet. København: E. Græbe og Søn 1832.

Winge, Vibeke: Dansk og tysk i 1700-tallet, i: Ole Feldbæk (red.). Dansk identitetshistorie 1, s. 89-110. København: C.A. Reitzels Forlag 1991.

Þórarinn Böðvarsson. Lestrarbók handa alþýðu á Íslandi. København: trykt hos Hlöðvi Klein 1874.

Þórður Jónasson: Um móðurmálið, i: Reykjavíkurpósturinn 2: 4: 49-55, Reykjavík 1847.

Þórir Óskarsson: Frá rómantík til raunsæis 1807-1882, i: Sigurður Líndal og Pétur Hrafn Árnason (red.) Saga Íslands IX, s. 377-490. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag 2008.

Downloads

Publiceret

2021-09-28

Citation/Eksport

Hauksdóttir, A. . (2021). Islandsk sprog og dansk tunge: Islandsk sprog og litteraturs betydning for nationsopbygningen i Danmark. Danske Studier, 111–162. https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi.128811

Nummer

Sektion

Artikler