Sin og sig med flertalsantecedent fra runesten til LANCHART

Forfattere

  • Katrine Rosendahl Ehlers Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi.128795

Nøgleord:

Lingvistik

Resumé

In modern Danish, the reflexive pronouns sin and sig differ in terms of their ability to corefer with a plural antecedent. The reflexive possessive sin typically only allows singular antecedents and the reflexive pronoun sig allows both singular and plural antecedents. Instead of sin, speakers use the non-reflexive deres to corefer with a plural antecedent.

This difference between sin and sig is fairly new. Up until the beginning of the twentieth century, many speakers used not only sin but also sig primarily with singular antecedents and the non-reflexive counterparts deres and dem with plural antecedents. This usage pattern goes back to before the thirteenth century. In this paper I investigate the development in the use of sin and sig with plural antecedents. In the earliest runic sources of Danish from before 1000 AD, both sin and sig are

used with plural antecedents. In the Middle Danish provincial laws from the thirteenth century, sin and sig are both restricted to occurring mainly with singular antecedents. This usage, reflexive pronouns/possessives with singular antecedents and non-reflexive pronouns/possessives with plural antecedents, is found in the spoken language at least until the twentieth century. However, I show with data from the spoken corpus LANCHART that the use of dem with plural antecedents has almost disappeared in modern Danish.

Referencer

Arkiv for dansk litteratur, adl.dk (tilgået 16. december 2019).

Arboe, Torben: Gender and number peculiarities of uncountable nouns in Jutlandic (Western Danish), i: Sten Vikner, Henrik J.rgensen og Elly van Gelderen (red.): Let us have articles betwixt us –Papers in Historical and Comparative Linguistics in Honour of Johanna L. Wood, s. 99-110. Aarhus: Aarhus Universitet 2016.

Bjerrum, Marie og Anders Bjerrum: Ordbog over Fjoldemålet, 1. København: Akademisk Forlag 1974.

Brandt, Søren: Heteronomous text elements, i: Acta Linguistica Hafniensia 33(1), s. 109-175. København 2001. https://doi.org/10.1080/03740463.2001.10412197

Brøndum-Nielsen, Johs.: Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling V. København: J. H. Schultz Forlag og Akademisk Forlag 1965.

Bibelen online, https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline. Det Danske Bibelselskab.

Bibelen i autoriseret oversættelse. København: Det Danske Bibelselskab 1992.

Danske Runeindskrifter, http://runer.ku.dk (tilgået 2. december 2019).

Dansk Sprog- og Stilhistorisk Tekstbase, https://duds.nordisk.ku.dk/tekstresurser/ dsst/teksterne/ (tilgået 16. december 2019).

Dialekter – sidste udkald? Modersm.l-Selskabets Årbog. 2002.

Diderichsen, Paul: Om Pronominerne sig og sin, i: Acta philologica Scandinavica 13, s. 1-95. København 1939.

Ehlers, Katrine Rosendal: »Sig« vs. »dem«, »sin« vs. »deres« – Number sensitive reflexive pronouns and language change in Danish. Ph.d.-afhandling. Aarhus: Aarhus Universitet (under forberedelse).

Ehlers, Katrine Rosendal og Sten Vikner: Sig, sig selv og KorpusDK – hvorfor det er svært b.de at skulde sig ud og at skille sig selv ud, i: MUDS 16 - 16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, s. 91-120. Aarhus: Aarhus Universitet 2017.

Falk, Hjalmar og Alf Torp: Dansk-Norskens syntax i historisk fremstilling. Kristiania 1900.

Frederiksen, Britta Olrik: Gammeldansk, i: Hjorth, Ebba. m.fl. (red.): Dansk Sproghistorie 3, s. 41-72. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2019.

Gregersen, Frans: The data and design of the LANCHART study, i: Acta Linguistica Hafniensia 41(1), s. 3-29. København 2009. https://doi.org/10.1080/03740460903364003

Hansen, Erik og Lars Heltoft: Grammatik over det danske sprog. Bind 1-3. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2011.

Hinchliffe, Ian og Philip Holmes: Basic Swedish. London: Routledge 2018.

Holmes, Philip og Hans-Olav Enger: Norwegian: A Comprehensive Grammar. London: Routledge 2018.

Hvilshøj, Ulrik: Om sig og sig selv: medium og refleksiv i dansk, i: Nydanske Sprogstudier 26/27, s. 11-34. København 2000. https://doi.org/10.7146/nys.v26i26-27.13408

Institut for Dansk Dialektforskning, Københavns Universitet: Ømålsordbogen, bind 3: Dagmeje-fald. København: C.A. Reitzel 1996.

Jensen, Eva Skafte: Selv-studier, i: Ny forskning i grammatik 17, s. 47-65. Odense: Syddansk Universitet 2010.

Juel Jensen, Torben: Refleksivt anvendte pronominer i moderne dansk, i: Ny forskning i grammatik 16, s. 131-151. Odense: Syddansk Universitet 2009. Arkiv for dansk litteratur, adl.dk (tilgået 16. december 2019). https://doi.org/10.7146/nfg.v17i16.23735

Jul Nielsen, Bent: Om pronominet sin i jysk, i: Danske folkemaal 28, s. 41-101. København 1986.

Jysk Ordbog, www.jyskordbog.dk/.

Jørgensen, Bent: Sproghistoriske perioder, i: Hjorth, Ebba. m.fl. (red.): Dansk Sproghistorie 1, s. 79-83. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2016.

Kroman, Erik: Danmarks Gamle Love paa Nutidsdansk, bind 1. København: G. E. C. Gads Forlag 1945.

Kühl, Karoline: Det er easy at tale engelsk ogs.: Amerikadansk i 1960’erne og 1970’erne, i: Nydanske Sprogstudier 47, s. 39-64. København 2014. https://doi.org/10.7146/nys.v47i47.19916

Mikkelsen, Kristian: Dansk ordføjningslære med sproghistoriske tillæg: Håndbog for viderekomne og lærere. København: Lehmann & Stage 1911.

Ordbog over det danske Sprog, https://ordnet.dk/ods/forside.

Pedersen, Karen Margrethe: Refleksivt sig/dem – varianter gennem 800 år. Danske talesprog 17, s. 1-43. København 2017.

Renæssancens Sprog i Danmark, renæssancesprog.dk (tilgået 16. december 2019).

Skautrup, Peter: Det Danske Sprogs Historie II. København: Gyldendal 1947.

Skautrup, Peter: Det Danske Sprogs Historie III. København: Gyldendal 1953.

Sørensen, Sara, Katrine Rosendal Ehlers og Sten Vikner: ’Override’-refleksiver i dansk og engelsk. Ny Forskning i Grammatik 27. København 2020 (under udgivelse). https://doi.org/10.7146/nfg.v0i27.122135

Tekster fra Danmarks middelalder og renæssance 1100-1550, https://tekstnet.dk/ (tilgået 16. december 2019).

Vikner, Sten: Parameters of Binder and of Binding Category in Danish. Working papers in Scandinavian Syntax 23, s. 1-61. Lund: Lunds Universitet 1985.

Vikner, Sten og Katrine Rosendal Ehlers: Sin, hendes og KorpusDK. Ny forskning i Grammatik 24, s. 175-194. København 2017.

Wellejus, Gerd: Jysk, sjællandsk eller skånsk? En undersøgelse af kriterierne for jysk dialekt, baseret på det gammeldanske lovsprog. København: Universitetsforlaget 1972.

Downloads

Publiceret

2021-09-28

Citation/Eksport

Ehlers, K. R. (2021). Sin og sig med flertalsantecedent fra runesten til LANCHART. Danske Studier, 48–84. https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi.128795

Nummer

Sektion

Artikler