2.-ledstryk og andre sprogformer i Kortvending

Forfattere

  • Lars Brink

DOI:

https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi.128794

Nøgleord:

Filologi

Resumé

A new and brilliant diplomatic edition of »Kortt wendingh« appeared in 2013, following MS AM 808, 4°. The editor was †Leif Stedstrup. The edition contains a so-called »school comedy« written by Hans Christensen Sthen in c. 1570. Sthen was born in 1544 and grew up in Roskilde. His hymns, some of which are still sung, are well known, but his language is not particularly well researched. I have tried to extract all of the interesting pronunciations and a few of the grammatical features that occur in »Kortt wendingh«. It has not proven to be an easy task because Danish orthography in the sixteenth century was somewhat complex and can be difficult for us to evaluate today. But as all alphabetical writing encapsulates the pronunciation of its time, I think that such a linguistic investigation can be undertaken and provide information about late sixteenth-century Danish pronunciation on Sjælland. (Incidentally, »Kortt wendingh« is both the name of the main character (cf. the English name Curt) and a phrase in Danish meaning a ‘sharp vicissitude’ (concerning one’s fate), which is, indeed, the topic of the play).

Referencer

Abrahamson, W. H. F.: Versuch einer vollständigen dänischen Sprachlehre für Deutsche. 1812.

Andersen, Poul: Fonemsystemet i Østfynsk. 1958.

Arnholtz, Arthur: Det mundtlige Foredrag. 1961.

Brink, Lars: »Uklassisk vendelbomål i 3 generationer« i Jysk, ømål, rigsdansk m.v. Århus 2011.

Brink, Lars: Sound Changes in Late Middle Danish 1350 -1500 (www.larsbrink. dk, rev. 2018) (=2018a).

Brink, Lars: »Stød, tryk og tonegang« i Dansk sproghistorie 2, DSL 2018., (=2018b).

Brink, Lars: »Den metriske adaptation« i Studier i Nordisk Selsk. f. Nord. Fil. 2019.

Brink, Lars & Jørn Lund: Dansk Rigsmål I-II. Kbh. 1975. (= Da.Rm.)

Brøndum-Nielsen, Johs.: »Brugen af nægtelserne ej og ikke« I: »Studier og Tydninger«. 1951.

Brøndum-Nielsen, Johs.: Studier og Tydninger. Kbh. 1951.

Brøndum-Nielsen, Johs.: Gammeldansk Grammatik I-VII. Kbh. 1928-1971. (=GG)

Dannemand, Frederikke: »Breve« i Kvinder i dansk Historie (Red. Bering Liisberg)1916.

Ejskjær, Inger: Fonemsystemet i østsjællandsk. Kbh. 1970.

Elisabet, dronning: 16 breve. De 2 første i Lindegård Hjorth: »Til dronning Elisabets breve« i Festskrift til Kristian Hald 1974. Resten i Allen: Breve og Aktstykker til Oplysning af Chr. II’s og Fr. I’s Historie. 1854.

Fafner, Jørgen: »blankvers« i Den Store Danske Encyklopædi 3 1995.

Fischer-Jørgensen, Eli: Tryk i ældre dansk. 2001.

Gerner, Henrik: Orthographia Danica. Kbh. 1679.

Gammeldansk Ordbog: nettet. (= GDO)

Geheimearchivet: Samling af danske Kongers Haandfæstninger. Reproudg. Kbh. 1974.

Hansen, Aage: Den lydlige udvikling i dansk. I Vokalismen 1962.

Jensen, Anette: »Noget om meget i danske dialekter.« I Dialektforskning i 100 år 2009.

Jysk Ordbog: nettet. (= JO)

Kalkar, Otto: Ordbog til det ældre danske sprog 1-4 1918 (nyudg. 1976)

Kollerød, Ole Pedersen: Min historie. 1840. Udg. i Kbh. 1978.

Kortetc.: Kort over de danske folkemål 1898f. . Af M. Kristensen & V. Bennike.

Kristensen, Marius: Bidrag til den jyske litteraturs historie. i Dana, 1894.

Kryger, J.K.: »Bidrag til nordsjællandsk Lyd- og Bøjningslære.« Blandinger 5. Hefte. Udg. af UJDS 1887.

Mogensen, Hans: Hans Mogensens oversættelse af Philippe de Commines memoirer. DSL 1913.

Ranch, Hieronymus Justesen: Karrig Nidding. En skolekomedie fra ca. 1600. Ved Leif Stedstrup. DSL 2012.

Skautrup, Peter: Det danske Sprogs Historie I-IV. 1944-1968.

Sthen, Hans Christensen: Kortt wendingh. En skolekomedie fra ca. 1570. Ved Leif Stedstrup. DSL 2013.

ØMO: Ømålsordbogen. Udg. af IDD ved Kbh.s Univ. 1992-1727-kilden: Dansk Rigssprog. Udg. af Caroline Henriksen. Kbh. 1976.

Downloads

Publiceret

2021-09-28

Citation/Eksport

Brink, L. . (2021). 2.-ledstryk og andre sprogformer i Kortvending. Danske Studier, 25–47. https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi.128794

Nummer

Sektion

Artikler