Et tinbl:bein fra middelalderens Lund

Et tekstilredskab – men hvilket?

Forfattere

  • Rikke Steenholt Olesen Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi.128793

Nøgleord:

Runologi

Resumé

A small piece of a tubular sheepbone (length: 6,5 cm, diameter: 2 cm) was found in 1961 during an archaeological excavation of the medieval town of Lund. The artefact is contextually dated to the second half of the eleventh century. The bone piece is provided with finely carved teeth and carries an inscription in runes. The identification of each rune character is uncomplicated. The inscription says: tinbl:bein. The second sequence bein represents the noun Rune Danish bæin, Old Danish bēn ‘bone’ in all probability with reference to the piece itself and it is plausible that the inscription forms a compound designating the utensil in question, but which utensil? The difficult task is to interpret tinbl? The first suggestion by the late runologist, Erik Moltke, related the runes to the noun Rune Danish tæinn, Old Danish tēn ‘spindle’ and alternatively, to the noun and verb Old Danish twinnæ ‘a twine/to twine’ suggesting the artefact being a utensil for twining threads together, i.e. a twining-bone. Erik Moltkes suggestions seem neither linguistically nor technically convincing. The bone piece was a unique find in 1961, but now a number of similar archaeological artefacts seem to constitute a whole group. In this article, I suggest that the sequence tinbl reflects the noun Old English timple known as a loan word in post-medieval Nordic languages. The present day English form is temple and the present day Danish form is tempel and the word designates an implement used in weaving. Consequently, the runic object must be a temple-bone (Old Danish *timpelbēn) an end-piece of a primitive medieval temple.

Referencer

Blomqvist, Ragner og Anders W. Mårtensson: Thulegrävningen 1961. En berättelse om vad grävningarna för Thulehuset i Lund. (Archaeologica Lundensia/2). Lund 1963.

Borg, Kaj. Eketorp III. Den medeltida befästningen på Öland. Artefakterna. Kungl. Vitterhetsakademien. Stockholm 1998.

Bosworth, Joseph, Thomas Northcote Toller and Alistair Campbell: An Anglo-Saxon dictionary, based on the manuscript collections of the late Joseph Bosworth. Oxford 1898. Supplement by Thomas Northcote Toller [1921].

Brøndum-Nielsen, Johannes: Gammeldansk Grammatik, bd. 1, 2. udg. København: J.H. Schultz Forlag, 1950

Brøndum-Nielsen, Johannes: Gammeldansk Grammatik, bd. 2, 3. oplag. København: J.H. Schultz Forlag, 1968.

DR = Danmarks Runeindskrifter, se Jacobsen, Lis og Erik Moltke.

DR + M+nr. = Katalognummer i DR (M=mønt)

Fritzner, Johan: Ordbog over det gamle norske sprog 1-3. Nytt uforandret optrykk av 2. utg. (1833-1896), Oslo: Tryggve Juul Møller 1954.

Gerefa. Oldengelsk manuskript opbevaret i Cambridge (Corpus Christi College, MS 383). Beskrivelse med link til udgave (set 17/3 2020): https://earlyenglishlaws. ac.uk/laws/texts/rspger/

Haltiner, Susanne: Textilhantverk II - nålar och tinbl bein, i: Makt och människor i kungens Sigtuna, Sigtunautgrävningen 1988-90, 28 artiklar om de preliminära resultaten från den arkeologiska undersökningen i kv. Trädgårdsmästaren 9 och 10, Sigtuna, 117-119, Sigtuna: Sigtuna Museer 1990.

Hansen, Aage: Den lydlige udvikling i dansk. Fra ca. 1300 til nutiden. II. Konsonantismen. København: C.E.C. Gads Forlag 1971.

Hellquist, Elof: Svensk etymologisk ordbok. 3. oplag, Lund: Gleerups 2003.

Jacobsen, Lis og Erik Moltke: Danmarks Runeindskrifter 2. København: Ejnar Munksgaards Forlag 1942.

KM = Kulturhistorisk museum i Lund.

KM + nr. = Inventarnummer, Kulturhistorisk museum i Lund.

Larsson, Rolf og Bengt Söderberg: Filborna by: gård och by i ett långt tidsperspektiv. UV Syd Rapport 2004:26. Arkeologiska för- og slutundersökningar, Riksantikvarieämbetet, UV Syd, Lund 2004, publiceret online http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3884/rs2004_26_2.pdf?sequence=6ogisAllowed=y

Lerche Nielsen, Michael: Vikingetidens personnavne i Danmark belyst gennem runeindskrifternes personnavne og stednavne på torp sammensat med personnavneforled. Upubliceret ph.d.-afhandling, Københavns Universitet 1997.

Moltke, Erik. Runerne i Danmark og deres oprindelse. København: Forum 1976.

Moltke, Erik. Runes and their Origin: Denmark and Elsewhere. København:

Nationalmuseet 1985.

NIKU = Norsk institutt for kulturminneforskning

ODS = Ordbog over det Danske Sprog v. Verner Dahlerup, 1-28. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Gyldendal 1918-1956. ODS på ordnet. dk https://ordnet.dk/ods/forside

Olesen, Rikke Steenholt: Ave Sanctissima Maria. Studier i danske runeindskrifter fra middelalderen. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet 2007 [2008], publiceret online https://nors.ku.dk/publikationer/phd-afhandlinger/rso-phd-afhandling-20okt2008.pdf

Olesen, Rikke Steenholt: Runes about a Snow-white woman: The Lund Gamingpiece

Revisited’, Futhark International Journal of Runic Studies, vol. 3, 2013, s. 89-104.

Olesen, Rikke Steenholt: Medieval Runic Latin in an Urban Perspective. Under udarbejdelse. Forventes udgivet i serien Utrecht Studies of Medieval Literacy (USML), Brepols [2020]).

ONP = Ordbog over det norrøne prosasprog, https://onp.ku.dk/onp/onp.php

Petersson, Magnus, Jan-Henrik Fallgren, Maria Rydberg. Övra Vannborg. Arkeologisk undersökning. Övra Vannborga 1:1, Köpings socken, Öland. Nationella rapportprojektet 2008. Kalmar länsmuseum Rapport 2009:4.

Pettersson, Kerstin: En gotländsk kvinnas dräkt. Kring ett textilfynd från vikingatiden, Tor vol. 12, 174-200, Uppsala 1968.

Poole, R.G.: The Textile Inventory in the Old English Gerefa. Review of English Studies, 40 (1989), s. 469-48.

Preisler, Anne. Et særpræget håndarbejdsredskab fra Slagelse. Om et »tenblben«, fundet i Bredegade, i: Sorø Amts Museum. Fund, forskning og formidling. Jubilæumsskrift i anledning af museets 80-årige beståen den 25. juni 1996, red. Helge Torm et al. Sorø Amts Museum, s. 41-46.

Reuterdahl, Magnus: Appendix till rapporten Vallgrav vid Hossmo kyrka Arkeologisk undersökning 2003 samt en fördjupad diskussion om Hossmo som plats under yngre järnåldern – tidig medeltid. Ny genomgång och fyndlista av fynd från undersökning av vallgrav inom fornlämningen Hossmo 157:1 vid Hossmo kyrka 2003 inför fyndregistrering 2011. Hossmo socken, Kalmar län,

Småland. 2011. Publiceret online https://kalmarlansmuseum.se/site/assets/files/12077/appendix_hossmo_kyrka.pdf

Sjöbeck, Amanda. The important craft. Textile tools and production in kv. Trädgårdsmästaren in Sigtuna. Master thesis in Historical Archaeology. Department of Archaeology and Ancient History. Lund University 2014. Publiceret online (set 17/3 2020) http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFileogrecordOId=4451732ogfileOId=4451744

Stoklund, Marie. Chronology and Typology of the Danish Runic Inscriptions, i: Runes and their Secrets. Studies in runology, 355-383, København: Museum Tusculanum Press 2006.

SAOB = Svenska akademiens ordbok. 1898-. Utg. av Svenska Akademien. Lund.

SAOB online: https://www.saob.se/

Watkins, Calvert. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd ed. edition, 2000.

Wennerström, Ulrika, Veronica Palm og Martin Hansson: Vallgrav vid Hossmo kyrka. Arkeologisk undersökning 2003 samt en fördjupad diskussion om Hossmo som plats under yngre järnålder – tidig medeltid. Hossmo socken, Kalmar län, Småland. Arkeologisk rapport, Kalmar läns museum 2008. Blomqvist, Ragner og Anders W. Mårtensson: Thulegrävningen 1961. En berättelse om vad grävningarna för Thulehuset i Lund. (Archaeologica Lundensia/2). Lund 1963.

Downloads

Publiceret

2021-09-28

Citation/Eksport

Steenholt Olesen, R. (2021). Et tinbl:bein fra middelalderens Lund: Et tekstilredskab – men hvilket?. Danske Studier, 5–24. https://doi.org/10.7146/danskestudier.vi.128793

Nummer

Sektion

Artikler