Fordele og ulemper ved nedlæggelse og sammenlægning af danske mejerier i det 20. århundrede.

  • Sigurd Nielsen

Resumé

Forfatteren var i årene 1941-71 mejerikonsulent og dermed stærkt involveret i sammenlægningen af mejerier. Han fastslår, at mejeritætheden i Danmark nogle steder var særligt stor, fordi der af politiske, religiøse eller lokale årsager var anlagt to mejerier meget tæt på hinanden. Før Anden Verdenskrig forekom sammenlægninger, men de tog først fart derefter, især i 1960’erne. Det bærende motiv var økonomisk, idet det kunne konstateres, at større mejerier havde lavere omkostninger og højere afkast. Fra 1958 arbejdede Mejeribrugets Planlægsudvalg med at forberede sammenlægninger. En mulig forhindring blev overvundet ved at sikre mejeribestyrerne en økonomisk kompensation.

Publiceret
2017-03-26
Sektion
Artikler