Landsbyfællesskabet i det 18. århundrede. En studie i vider og vedtægter.

  • Birgit Løgstrup

Resumé

Artiklen undersøger landsbyfællesskabet i 1700-tallet med udgangspunkt i landsbyerne Ørsted og Voer i Rougsø herred på Djursland. Fra begge landsbyer kendes landsbyvedtægter, i det ene tilfælde med stærk indflydelse fra godsejeren, i det andet fastsat af bønderne selv. Artiklen gennemgår de forskellige emner, vedtægterne vedrører. Der er omfattende bestemmelser om landsbystyret på den ene side og om forskellige sider af landbrugsdriften på den anden. Det sidste omfatter både markarbejder, græsning, hegn og andet. Et gennemgående træk er, at fællesskabet og dets rettigheder er forbeholdt gårdmændene, mens husmændene holdes ude.

Publiceret
2017-03-26
Sektion
Artikler