Store Restrup, en gennemorganiseret husmandskoloni ca. 1912-1932 - dens lokale og samfundsmæssige forudsætninger

Forfattere

  • Anette Stoffersen

Resumé

I det første årti af 1900-tallet slog husmandsbevægelsen for alvor igennem. Ét af de steder, udviklingen var mest markant, var Aalborg amt. Her stiftede man også en udstykningsforening, og i 1912 købte foreningen den store herregård Store Restrup. Her skabte man 50 brug, som i gennemsnit var på hele 20 tønder land og dermed markant større end de brug, der blev skabt ud fra de samtidige udstykningslove. I herregårdens gamle hovedbygning indrettedes i 1913 en højskole, som fem år senere omdannedes til en egentlig husmandsskole. Beboerne i kolonien stiftede en husmandsforening og deres eget andelsmejeri, da de ikke kunne blive optaget i nabolandsbyens mejeri på acceptable vilkår. Der blev også stiftet både frimenighed og friskole. På den måde blev der tale om en meget markant koloni, som i særdeles høj grad havde egne institutioner.

Downloads

Publiceret

1985-03-25

Nummer

Sektion

Artikler