Tidlige tærskeværker

  • Dan Ch. Christensen
Nøgleord: tærskeværker, teknologispredning, modeller, landhusholdningsselskab

Resumé

I det gamle landbosamfund var tærskning den mest arbejdskrævende opgave overhovedet, og derfor var der tidligt interesse for at mekanisere processen. Der blev gjort flere forsøg, også i Danmark, men det afgørende gennembrud kom fra Storbritannien. I Danmark søgte Landhusholdningsselskabet af fremme udviklingen, bl.a. gennem sin modelsamling. Det var dog ikke lokale værksteder, som for alvor indførte denne teknologi i Da´nmark, men indvandrede skotter. Spredningen var hurtigst, hvor lønningerne var højest. I Danmarki ses et centrum i Nordsjælland, men tærskeværker fandtes over hele Sjælland o. 1820. Derimod var Jylland ikke omfattet af den nye teknologi.

Publiceret
1991-12-01
Sektion
Artikler