Christen Hansen Elstrups dagbog

et gensyn og et gennemsyn

  • Bent Jørgensen
Nøgleord: bondedagbog, Als, afskrift

Resumé

I 1986 udgav Landbohistorisk Selskab en bondedagbog af den alsiske bonde Christen Hansen. Udgaven byggede på en afskrift ved Christine Knudsen. artiklen udbygger kendskabet til overleveringshistorien og sandsynliggør, at hendes afskrift bygger på en ældre, foretaget af hendes far Knud Knudsen. Denne afskrift er også benyttet af Knud Knudsens bror, Christian Knudsen, der gengiver en række uddrag. Enkelte af disse rækker ud over den tekst, der er udgivet i 1986, og bringes her in ekstenso.

Publiceret
1991-12-01
Sektion
Artikler