De bilder sig ind, vore jyske karle er dumt fæ

Godsejerklage 1776 over mishandling af karlene i landmilitsen

  • Jens Holmgaard
Nøgleord: landmilits, godsejere, vold

Resumé

I 1700-tallet skulle udvalgte bønderkarle tjene ved landmilitsen. Det indebar eksercits hver søndag og en længere mønstring om foråret. Tjenesten var upopulær og gav anledning til konflikt ikke bare med karlene, men også med deres godsejere. I 1776 klagede 22 vestjyske godsejere over dårlige forhold for de af deres karle, som tjente i militsen. Klagen gik dels på vold og hårde ord fra regimentschefens og en lavere officers side, dels på en dårlig eksercerplads og uniformer i for små størrelser. Godsejerne ønskede bl.a. regimentschefen fjernet og tyske officerer erstattet med danske. Ove Høegh-Guldberg tog klagen alvorligt og bakkede op om klagerne, mens regimentschef og det militære kollegium afviste klager om vold og dårlig behandling - og henskød problemerne med eksercerplads mv. til de civile myndigheder. Tidligere historikere, især militærhistorikere, har mest troet den militære side af sagen, men meget taler for, at klagen viser reelle forhold, så militstjenesten vitterlig var yderst ubehagelig. 

Publiceret
1991-12-01
Sektion
Artikler