Af en jysk landsbydegns historie

Paulus Nielsen Thofts selvbiografi

  • Carl Rise Hansen
Nøgleord: levnedsbeskrivelse, erindringer, lærer, degn, rejse

Resumé

Artiklen rummer en række oplysninger om en familie, der var nært knyttet til brødremenigheden, herunder en kort levnedsbeskrivelse over hovedpersonens søster, skrevet af hendes børn, og digte forfattet af hendes mand. Anden halvdel er udgivelse af en selvbiografi af Pauls Nielsen Thoft, født i Lindum ved Hobro 1814 og død samme sted i 1873. Thoft blev uddannet fra Lyngby seminarium. Han efterfulgte sin far som lærer i Lindum, men rykkede så til et bedre lønnet embede i (Skarp) Salling, hvor han også købte en landejendom. Ud over oplysninger om familie, lærergerning og landbrug rummer erindringerne en længere beskrivelse af en rejse til København

Publiceret
2019-04-20
Citation/Eksport
Hansen, C. (2019). Af en jysk landsbydegns historie. Bol Og By: Landbohistorisk Tidsskrift, 9(1), 33. Hentet fra https://tidsskrift.dk/bola/article/view/113410
Sektion
Artikler