Gårde i Djursland og Salling

en genoptagelse af Nationalmuseets Bondegårdsundersøgelser.

  • Jesper Herbert NIelsen
  • Mette Skougaard
  • Birgit Vorre
Nøgleord: bondegårdsundersøgelse, bondegårde, andelstiden, moderne gård, bygninger

Resumé

Nationalmuseet har i flere runder foretaget opmålinger og undersøgelser af ældre bondegårde. I 1989-91 søgte man også at få belyst udviklingen fra cirka 1850 og frem ved undersøgelse af en række gårde på Djursland og Salling. Gårdene blev opmålt, ejerne interviewet, og ad arkivalsk vej har man søgt at følge udviklingen af bygningerne, især gennem brandtaksationer. Artiklen redegør for dette arbejde og præsenterer eksempler på de undersøgte gårde

Publiceret
2019-04-20
Citation/Eksport
NIelsen, J., Skougaard, M., & Vorre, B. (2019). Gårde i Djursland og Salling. Bol Og By: Landbohistorisk Tidsskrift, 9(1), 54. Hentet fra https://tidsskrift.dk/bola/article/view/113409
Sektion
Artikler