Tjenestefolk på landet i reformationstidens Sønderjylland

  • Bjørn Poulsen
Nøgleord: tjenestefolk, lønninger, marsk, jordbund

Resumé

Med udgangspunkt i nogle skattelister over skatter betalt af tjenestefolk ses der på hyppigheden af tjenestefolk. På den gode jord i Østslesvig fandtes de på cirka hver tredje gård, mens de var langt sjældnere såvel på den magre jord i Midtlandet som ved randen af marsken. Det sidste kan forklares med, at der her var en meget stor social differentiering, så småbrugere kan have været daglejere for de større gårde. I Østslesvig havde de større gårde derimod næsten altid tjenestefolk. Videres ses på lønninger ud fra amtsregnskaber. Karlene fik mest, fulgt af mejersker, mens øvrige piger fik mindst.

Publiceret
2019-04-20
Citation/Eksport
Poulsen, B. (2019). Tjenestefolk på landet i reformationstidens Sønderjylland. Bol Og By: Landbohistorisk Tidsskrift, 9(1), 31. Hentet fra https://tidsskrift.dk/bola/article/view/113407
Sektion
Artikler