Skovens tilbagegang i Slesvig og Holsten

  • Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt
  • Bjørn Poulsen
Nøgleord: skove, oldensvin, skovrydning, skovforordninger

Resumé

Forfatteren gennemgår i hovedtræk skovenes udvikling i Slesvig-Holsten siden oldtiden. Langt tilbage var der stor skovrigdom. Meget blev ryddet, men skovene voksede igen under agrarkrisen i 1300-tallet. Derefter kom der igen pres på skovene. De bulhuse, som prægede meget af landsdelen, krævede meget træ, og det samme gjorde digebyggeri i marsken, anlæg af fæstninger og træ til skibe og trækul. I det 17. århundrede drev besættelsesstyrker rovdrift på skovene. Fra 1600-tallet og frem skulle en række forordninger standse ødelæggelserne, og der blev taget inititiativ til at plante skov, så udviklingen kan siges at vende i det 18. århundrede, omend det først slog reelt igennem i det 19.

Publiceret
2019-04-16