Den danske krones træforsyning og skovpolitik 1550-1650

  • Øjvind Borggreen

Resumé

Artiklen undersøger, hvordan kongemagten dækkede sit træbehov og regulerede udnbyttelsen af skovene i perioden 1550-1650. Det danske rige var i vid udstrækning selvforsynende med træ. Men kun ca. halvdelen af det tømmer og brændsel, som staten brugte, havde vokset i det nuværende Danmark. Resten blev fældet i andre dele af riget, nemlig Skånelandene, Gotland og Norge. Derfor fik skovene i Jylland og på Øerne lov til at svinde ind, uden at der blev grebet til effektive modforholdsregler

Publiceret
2019-04-16