Skovene i forhistorisk tid

  • Bent Aaaby
Nøgleord: skov, pollenanalyse, klima, træsorter

Resumé

Artiklen ser på skovenes udvikling i et langt perspektiv siden istiden, baseret på pollenanalyser og andre naturvidenskabelige data. I den såkaldte præborealtid 9.000-7.000 f.kr. var især birk og hassel udbredt, og hasselens udbredelse er muligvis fremmet af menneskelig aktivitet. Omkring 7.000 f.kr. kom en ny indvandringsbølge som følge af varmere klima med lind, eg, elm, el og ask. På de gode jorder opstod tætte skove, mens de var mere åbne i Vestjylland. I bondestenalderen begyndte mennesket for alvor at rydde skov, men store skovarealer overlevede. Tredje indvandringsbølge kom i bronzealderen, hvor bøg og avnbøg indvandrede. Siden har skovens udbredelse i høj grad været bestemt af menneskets udnyttelse af arealerne.

Publiceret
2019-04-16