Dansk skovlandbrug 1400-1800.

  • Bo Fritzbøger
Nøgleord: skov, overskov, underskov, markskov, skovgræsning

Resumé

I det gamle landbosamfund var der ikke noget klart skel mellem skov og landbrug. Meget af skoven var åben, og der stod træer på markerne. Skovene tjente mange formål, hvoraf produktion af træ kun var ét. De blev i høj grad også udnyttet til græsning, hvad der kunne skade trævæksten betydeligt. Det var dog ikke den eneste grund til, at skovene var i tilbagegang. Skov blev ryddet for at skaffe agerjord, og kraftig tømmerhugst fik skovene til at blive mere kratagtige. Rettighedsmæssigt var der stor forskel på overskovens store træer, der tilhørte godsejerne, og underskoven, som tilhørte bønderne

Publiceret
2019-04-16