En falden fogeds bønskrift

Et forsøg på at komme tættere på Claus Paulsen (1620)

  • Otto Ulbricht
  • Bjørn Poulsen
Nøgleord: supplik, bønskrift, individ, gods, slesvig

Resumé

De bønskrifter eller supplikker, som blev indgivet i 1500- til 1700-tallet er vigtige kilder til enkelte mennesker og deres individualitet. Artiklen tager udgangspunkt i en supplik fra den tidligere foged på godset Hemmelmark til hertugen af Gottorp. Det konstateres, at han næppe selv havde skrevet supplikken, som følger en række konventioner, men at den alligevel giver vigtig information om hans liv, hans forestillinger og konflikten med godsejeren.

Publiceret
2019-04-13