“Kunne læse udi Bøger Prent”.

Om læsefærdighed og læsning i 1600-tallets landbosamfund

  • Charlotte Appel
Nøgleord: læsefærdighed, skrivefærdighed, læsning, skoler, bøger

Resumé

Artiklen tager udgangspunkt i den fantastiske kirkebog fra Vonsild sogn lige syd for kongerigets grænse mod Slesvig, hvor pastor Johannes Rüde i kirkebogen 1685-1707 fortalte om børnenes læse- og skrivefærdighed. Ud fra den opstilles et hierarki af læse- og skrivefærdighed. Kirkebogen suppleres af Mads Proms levnedsbeskrivelser i Sørbymagle sogn (Vester Flakkebjerg Herred) på Sjælland 1646-88, der også giver oplysninger om læse- og skrivefærdighed. Læsefærdigheden kunne erhverves i en række forskellige skoler, og landalmuen brugte den til at læse en række forskellige bøger, som var tilgængelige i landbosamfundet, herunder både forskellige religiøst prægede skrifter og almanakker og populære historer.

Publiceret
2019-04-13