Om kilderne til udbredelse af landalmuens læsefærdighed i 1600-tallet

  • Troels Dahlerup
Nøgleord: læsefærdighed, skoler, degne

Resumé

Artiklen undersøger de adgange, landalmuen havde til at lære at læse. En bred vifte af kilder giver spredte oplysninger om undervisning i mange forskellige former fra egentlige skoler til mere uformel undervisning. Det hænger også sammen med ortodoksiens iver for at få udbredt den rette kristne lære.

Publiceret
2019-04-13
Citation/Eksport
Dahlerup, T. (2019). Om kilderne til udbredelse af landalmuens læsefærdighed i 1600-tallet. Bol Og By: Landbohistorisk Tidsskrift, 11(2), 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/bola/article/view/113341