Det topografiske element i landskabsmaleriet

Forfattere

  • Jørn Guldberg

Resumé

Et landskabsmaleri har to lige vigtige referencer. Det skal på den ene side henvise til en eller anden form for topografisk situation, der kan være virkelig eller fiktiv. For at kunne opfattes og fungere som topografisk situationsbeskrivelse må det på den anden side være i overensstemmelse med de normer, som en given kultur sætter for gengivelse af virkeligheden i forskellige billedmedier.

Artiklen indledes med en kort karakteristik af det topografiske elements status i landskabsmaleriet og nogle bemærkninger om topografiens forskningsmæssige status. Derefter følger oversigter over de tre topografiske hovedgenrer: kartografien, det topografiske prospekt og landskabsmaleriet. Vægten er dog klart på de sidste.  med mange eksempler. Med hensyn til landskabsmaleri gælder analysen især billeder fra 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.

Downloads

Publiceret

1997-04-12