Trap gennem tiderne

Forfattere

  • Per Boje

Resumé

Jens Peter Trap (1810-85) vidste, at han byggede på en lang tradition, da han i 1856 udsendte det første hæfte til værket Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Derimod kunne han ikke vide, at han var ved at lægge grunden til en ny tradition med stadig nye udgaver af værket kendt som Trap Danmark eller slet og ret Trap.

Forfatteren, der var lektor ved Syddansk universitet, senere professor, giver i artiklen en nyttig oversigt over de 5 første udgaver af Trap. Per Boje var initiativtager til en 6. udgave, men selv efter et stort pilotprojekt lykkedes det ikke at skaffe den nødvendige finansiering. Først tyve år efter udgivelsen af denne artikel begyndte en 6. udgave at udkomme.

 

Downloads

Publiceret

1997-04-12