Præsteindberetningerne til Oldsagskommissionen af 1807 som eksempel på antikvarisk-topografiske beskrivelser.

Forfattere

  • Christian Adamsen
  • Vivi Jensen

Resumé

Den kongelige Commission til Opbevaring af nordiske Oldsager blev nedsat i 1807, og dens første initiativ var igangsættelsen af en undersøgelse af, hvad der var bevaret af oldtidsminder, hvortil også regnedes anlæg og genstande fra middelalderen. For at opnå den bredest mulige dækning valgte man den gammelkendte fremgangsmåde: man spurgte præsterne. Der udarbejdedes et spørgeskema, der blev trykt og udsendt til hver eneste sognepræst i riget.

De to forfattere er begge arkæologer og begyndte i 1995 at udgive værket Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807.  Indberetningerne er især vigtige, fordi de afspejler kulturlandskabet før driftige bønder på deres nye udskiftede og udflyttede gårde fjernede irriterende stendysser m.v.

Downloads

Publiceret

1997-04-12