Livsformer i landdistrikterne. Den evindelige spænding mellem det traditionelle og det moderne.

Forfattere

  • Gunnar Lind Haase Svendsen

Resumé

Forfatteren er cand. mag. i antropologi og russisk, og var i 2001 ph.d.stipendiat ved SDU-Odense med et projekt, der hed ”Levevilkår og boligbyggeri i de danske landdistrikter 1950-2000.”

Forfatteren fremhæver, at mekaniseringen blev indført med rivende hast. I 1950 var der under 25.000 traktorer i Danmark i 1970 lå tallet på 175.000. Indførsel af den moderne teknologi indebar også, at landmanden som type blev en anden. Han  blev virksomhedsindehaver, der turde risikere noget.

Downloads

Publiceret

2001-02-05