Bevaring af kulturelementer - hvorfor, for hvem og hvordan?

Forfattere

  • Erna Hvidberg

Resumé

Forfatteren er etnolog og var i 2000 museumsleder ved Greve Museum. Hun fastslår, at der aldrig tidligere er sket så store ændringer i det danske kulturlandskab som i perioden efter 1970, og det har bevirket, at der er blevet en større forståelse for kulturmiljøets rolle for befolkningens kulturelle og historiske identitet. 

   Hun opridser i artiklen nogle karakteristiske træk for det danske kulturlandskab og diskuterer forslag til bevaring især med eksempler fra Roskilde amt. 

Downloads

Publiceret

2000-02-04