Landbrugets fremtid

Forfattere

  • Flemming Just

Resumé

Flemming Just (f. 1957) var professor i samtidshistorie ved Syddansk Universitet Esbjerg. Han blev 2011 direktør for Sydvestjyske Museer. Han giver i artiklen en grundig gennemgang af vilkårene for dansk landbrug ca. 1985-99, hvori han fremhæver, at andelsorganisationerne har klaret sig forbavsende godt.

Hans konklusion lyder således: ”Samlet set har udviklingen i de seneste femten år inden for landbruget været præget af konvergens, dvs. tilnærmelse mellem arbejdsforhold og produktionsbetingelser mellem landbrug og andre erhverv. Denne tendens vil helt afgjort fortsætte i de kommende år, alene af den grund at landbruget skal konkurrere om sparsom arbejdskraft, og fordi kapitalintensiteten og industrialiseringen af erhvervet vil fortsætte.” Læserne af artiklen må afgøre, om Flemming Just fik ret. 

Downloads

Publiceret

1999-02-04