Socialfaglig analyse – processer, vidensformer & perspektiver i myndighedsarbejdet på børne- og ungeområdet

En forskningsoversigt

Forfattere

  • Annemette Matthiessen Københavns Professionshøjskole
  • Lotte Andersen Københavns Professionshøjskole
  • Katrin Leicht Schnohr Københavns Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.vi7.130546

Nøgleord:

Socialt arbejde, Social analyse, Myndighedsarbejde, Børne- og ungeområdet, Børn, Unge

Resumé

Social analyse anses for en kernekompetence i myndighedsarbejdet på børne- og ungeområdet. Forfatterne har i en forskningsoversigt undersøgt, hvordan socialarbejdere med myndighedsopgaver på børn- og ungeområdet udfolder social analyse i praksis og er nået frem til tre pointer, som sætter spørgsmålstegn ved det eksisterende professionsideal om social analyse. Pointerne handler om idealet om, at socialarbejderen kan arbejde med en klar opdeling i beskrivelse, analyse og vurdering, at fælles metoder og redskaber kan være et vigtigt supplement til socialfaglige skøn i arbejdet med systematik, og endelig at vidensgrundlaget for sagsarbejdet i stigende grad lader til at være kollektivt organiseret og sanktioneret fremfor at være individuelt.

Referencer

Andersen, Lotte, Katrin Leicht Schnohr & Annemette Matthiessen (2021): Trænger vi til at forstå den sociale analyse på en anden måde? Uden for Nummer, årg. 20, nr. 43; 4-15.

Ankestyrelsen, principafgørelse nr. 159-12, j.nr. 43000-27-12, 15.8 20212.

Bengtsson, Tea Torbenfeldt & Rikke Fuglsang Olsen (2021): Kortlægning af viden om kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet - et litteraturstudie af danske publikationer. VIVE.

Bjerre, Line Søberg (2017): Fortællinger om og konstruktioner af børn i socialt myndighedsarbejde, ph.d. Aalborg Universitet.

Carnichan, Sarah, Erica Weissinger, Colleen Henry, Nicole Liner-Jigamian & Michael J. Austin (2018): Using qualitative data-mining to identify skillfull practice in child welfare case records. Journal of Public Child Welfare, Vol. 13, Issue 4; 419-440.

https://doi.org/10.1080/15548732.2018.1509040

De aldersopdelte fokusområder - et redskab til arbejdet med ICS, Socialstyrelsen, 2018.

Enell, Sofia & Verner Denvall (2017): Searching for the right track - managing care trajectories in child welfare. Child & Family Social Work, Vol. 22, Issue 1; 398-408.

https://doi.org/10.1111/cfs.12255

Esping-Andersen, Göran (1990): The three worlds of welfare capitalism. Princeton: Princeton University Press, 1. ed.

https://doi.org/10.1177/095892879100100108

Firmin, Carlene (2018): Contextualizing case reviews: A methodology for developing systemic safeguarding practices. Child & Family Social Work, Vol. 23, Issue 1; 45-52

https://doi.org/10.1111/cfs.12382

Forrester, Donald (2017): Outcomes in Children's Social Care. Journal of Children's Services, Vol. 12, Issue 2; 144-157.

https://doi.org/10.1108/JCS-08-2017-0036

Heggdalsvik, Inger Kristin, Per Arne Rød & Kåre Heggen (2018): Decision-making in child welfare services: Professional discretion versus standardized templates. Child & Family Social Work, Issue 3; 522-529.

https://doi.org/10.1111/cfs.12444

Helm, Duncan & Autumn Roesch-Marsh (2016): The Ecology of Judgement: A Model for Understanding and Improving Social Work Judgement. British Journal of Social Work, 47; 1361-1376.

https://doi.org/10.1093/bjsw/bcw091

Holmgren, Anette (2010): Fra terapi til pædagogik. Hans Reitzels Forlag.

Holt, Kim & Nancy Kelly (2013): Why Parents matter; exploring the impact of a hegemonic concern with the timetable for children. Child & Family Social Work, Vol 21, Issue 2; 156-165.

https://doi.org/10.1111/cfs.12125

Hood, Rick (2014): How Professionals Experience Complexity: An Interpretative Phenomenological Analysis. Child Abuse Review, Vol. 24; 140-152.

https://doi.org/10.1002/car.2359

Kildedal, Karin, Lars Uggerhøj, Sigrid Nordstoga & Solveig Sagatun (2010): Den børnefaglige undersøgelse - på vej mod handleplanen. Uden for Nummer, årg. 11. nr. 21; 4-17.

Kettle, Martin (2017): Revisiting the Rule of Optimism. British Journal of Social Work, Vol. 47, Issue 6; 1624-1640.

https://doi.org/10.1093/bjsw/bcx090

Kettle, Martin (2017): The tipping point: fateful moments in child protection. Child & Family Social Work, Vol 22; 31-39

https://doi.org/10.1111/cfs.12253

Kongsgaard, Leif (2014): Multiteoretisk praksis i socialt arbejde. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 1. udgave.

Kvalitet i sagsbehandlingen - en håndbog i anvendelse af ICS og udredningsværktøjet, Socialstyrelsen, 2018.

Lucas, Steven (2019): The assembly of active participation by parents of children subject to a multi-agency model of early intervention on child and family services. Child & Family Social Work, Vol. 24; 529-536.

https://doi.org/10.1111/cfs.12633

Lushey, Clare J., Jane Barlow, Gwynne Rayns & Harriet Wras (2017): Assessing Parental Capacity when there are Concerns about an Unborn Child: Pre-Birth Assessment Guidance and Practice in England. Child Abuse Review, Vol. 27; 97-107.

https://doi.org/10.1002/car.2496

Matthiessen, Annemette, Birgitte Zeeberg & Maja Haack (2017): Specialisering - et tveægget sværd? Professionshøjskolen Metropol.

Meysen, Thomas & Liz Kelly (2018): Child protection systems between professional cooperation and trustful relationships: A comparison of professional practice and ethical dilemmas in England/Wales, Germany, Portugal and Slovenia. Child & Family Social Work, Vol. 23, Issue 2; 222-231.

https://doi.org/10.1111/cfs.12403

Moesby-Jensen, Cecilie & Helle Schjellerup Nielsen (2013): Praksiserfaringer med to socialfaglige metoder. I Lihme (Red.): Socialt arbejde med udsatte unge. København: Akademisk forlag.

Morris, Kate, Will Mason, Paul Bywaters, Brid Featherstone, Brigid Daniel, Geraldine Brady, Lisa Bunting, Jade Hooper, Nughamana Mirza, Janathan Scourfiled & Calum Webb (2018): Social work, poverty, and child welfare interventions. Child & Family Social Work, Vol. 23, Issue 3; 364-372.

https://doi.org/10.1111/cfs.12423

Møller, Anne Mette (2018): Organizing knowledge and decision-making in street-level professional practice. A practice-based study of Danish child protective services. Ph.D. afhandling, Københavns Universitet, Institut for Statskundskab.

Nielsen, Helle Schjellerup (2011): Udsatte børn I skolelivet og på andre sociale arenaer. I Bo, Guldager & Zeeberg (red.) Udsatte børn - et helhedsperspektiv. København, Akademisk Forlag, 2. udg.; 128-161.

Nyathi, Nhlanganiso (2018): Child protection decision-making: Social workers' perceptions. Journal of Social Work Practice, Vol. 32, Issue 2; 189-203.

https://doi.org/10.1080/02650533.2018.1448768

Olesen, Peter, Leena Eskelinen & Dorte Caswell (2005): Faglighed i socialt arbejde som forskningsgenstand - et kritisk-konstruktivt perspektiv, AKF.

Petersen, Stina Krogh (2017): At undersøge og blive undersøgt. Et kvalitativt casestudie af hvordan professionel praksis i den børnefaglige undersøgelse udfoldes og opleves i tre kommunale myndighedsafdelinger. Ph.d. afhandling, Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Popay, Jennie, Helen Roberts, Amanda Sowden, Mark Petticrew, Lisa Arai, Mark Rodgers, Nicky Britten, Katrina Roen & Steven Duffy (2006): Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews. A Product from the ESRC Methods Programme, ResearchGate, 1. April.

Schnohr, Katrin Leicht, Lotte Andersen & Annemette Matthiessen (2020): Hvad er socialfaglig analyse? - svar fra et uddannelsesperspektiv, Københavns Professionshøjskole.

https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.v0i5.121017

Skivenes, Margit & Hanne Stenberg (2015): Risk Assessment and domestic violence - how do child welfare workers in there countries assess and substantiate the risk level of a 5-year-old girl? Child & Family Social Work, Vol. 20, Issue 4; 424-236

https://doi.org/10.1111/cfs.12092

Skotte, Pernille Stornæss (2016): Colligation in child welfare work: Decision-making in the case on the tipping point. Qualitative Social Work, vol. 17; 115-132.

https://doi.org/10.1177/1473325016654558

Skotte, Pernille Stornæss (2020): On caseworkers writing in child welfare - when less is more. European Journal of Social Work, Vol. 23, Issue 1; 131-143.

https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1469474

Solem, Linda, Clive Diaz & Lauren Hill (2019): A study of serious case reviews between 2016 and 2018: What are the key barriers for social workers in identifying and responding to child neglect? Journal of Children's Services, Vol. 15, Issue 1; 1-14.

https://doi.org/10.1108/JCS-04-2019-0024

Spratt, Trevor, John Devaney & John Frederick (2019): Adverse Childhood Experiences: Beyond Signs of Safety; Reimagining the Organisation and Practice of Social Work with Children and Families. British Journal of Social Work, Vol 49, Issue 8; 2042-2058.

https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz023

Sørensen, Kresta M. (2016a): Metoder til den børnefaglige undersøgelse i komparativt perspektiv, kappe, Aalborg Universitet.

Sørensen, Kresta M. (2016b): Skemaernes betydning for den børnefaglige undersøgelse. Fontene Forskning, nr. 2. årgang 9; 4-15.

Sørensen, Kresta M. (2016c): Vidensdeling med henblik på faglig udvikling. Uden for Nummer, nr. 33; 35-46.

Sørensen, Kresta M. (2018): A Comparative Study of the Use of Different Risk-Assessment Models in Danish Municipalities. British Journal of Social Work, vol. 48, Issue 1: 195-214.

https://doi.org/10.1093/bjsw/bcx030

Turney, Danielle & Gillian Ruch (2018): What makes it so hard to look and listen? Exploring the use of the Cognitive and Effective Supervisory Approach with children's social managers. Journal of Social Work Practice, Vol. 32, Issue 2; 125-138.

https://doi.org/10.1080/02650533.2018.1439460

Walsh, Julie, Sue White, Kate Morris & Paula Doherty (2018): How do you solve a problem like Maria? Family complexity and institutional complications in UK social work. European Journal of Social Work, Vol. 22, Issue 6; 1050-1061.

https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1461068

Warming, Hanne (2011): Børneperspektiver - børn som ligeværdige medspillere i socialt og pædagogisk arbejde. København: Akademisk Forlag

Downloads

Publiceret

2022-01-26

Citation/Eksport

Matthiessen, A., Andersen, L., & Schnohr, K. L. (2022). Socialfaglig analyse – processer, vidensformer & perspektiver i myndighedsarbejdet på børne- og ungeområdet: En forskningsoversigt. Arbejdspapirer, Københavns Professionshøjskole, (7), 33. https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.vi7.130546