Tillid i socialt arbejde

en balance mellem hverdags- og systemperspektiver

Nøgleord: Socialt arbejde, Tillidsarbejde, Relationsarbejde

Resumé

Artiklen handler om hvordan socialarbejdere kan nuancere og professionalisere deres tillidsarbejde i mødet med borgere. Feltets aktører forstår typisk tillid i socialt arbejde i et hverdagsperspektiv. Det kan være problematisk, da det indebærer en risiko for at afkoble tillidsarbejde fra det sociale systems kontekst og vilkår.

Artiklen gengiver fund fra en undersøgelse af kommunale børne- og ungesagsforløb, hvor forældres oplevelse og håndtering af tillid i socialt arbejde analyseres, og på den baggrund diskuterer vi socialarbejders tilgang til tillid. Vigtige elementer for socialarbejderen i et udviklende tillidsarbejde er at forstå både borgeres og egne forudsætninger for tillid og at skabe en balance mellem hverdags- og systemperspektiver. Der er fokus på forståelse og handleperspektiver både hos den enkelte socialarbejder og i arbejdspladsens fællesskaber.

Referencer

Andersen, Peter Østergaard (2016): "Tillid i og til pædagogiske sammenhænge". I Tidsskrift for professionsstudier, nr. 22; 30-41.
https://doi.org/10.7146/tfp.v12i22.96799

Andersen, Heine (2002): "Jürgen Habermas" i Andersen & Kaspersen (red.): Klassisk og moderne samfundsteori, København, Hans Reitzels Forlag; 364-381.

Berger, Peter L. & Thomas Luckmann (1999): Den samfundsskabte virkelighed - en videnssociologisk afhandling, Lindhardt og Ringhof, oprindeligt udgivet 1966.

Blom, Björn, Marek Perlinski & Stefan Morén (2009): Organizational structure as barrier or support in the personal social service? Results from from a client survey, Paper presented at Dilemmas for Human Services 2009, the 13th International Research Conference "Breaking Down the Barriers", Staffordshire University, 10.-11. September.

Christensen, Michael (2015): Tillid på trods i socialt arbejde med børn og unge i udsatte positioner - om kommunalt baserede institutionelle barrierer og facilitatorer for tillidens udfoldelse, RUC.

Christensen, Michael og Warming, Hanne (2013): "Tillid i socialt arbejde med unge i udsatte positioner". I Lihme, Benny (red.): Socialt arbejde med udsatte unge. Akademisk Forlag.

Dyring, Jannie (2013): "Det retslige grundlag for socialt arbejde med udsatte unge". I Benny Lihme (red.): Socialt arbejde med udsatte unge, København, Akademisk forlag; 36-77.

Hafstad, Raidun og Øvreeide, Haldor (2015): Utviklingsstøtte. Foreldrefokusert arbeid med barn. Høyskoleforlaget, Oslo

Hergel, Olav (2020): "Kafka på Fanø" i Politiken s. 6-7, 2. maj.

Jacobsen, Claus Haugaard. (2000): "Parallelprocesser i psykoterapi og supervision. Nogle refleksioner over fænomenet og dets psykologiske mekanismer". I Psyke & Logos, vol. 21, (2); 600-630.

Jørgensen, Sabine (2018): "Tillid som samtaleform i socialt arbejde". I Uden for Nummer, nr. 37; 16-29.

Matthiessen, Zeeberg & Haack (2017): Specialisering - et tveægget sværd? En undersøgelse af organisering i børne- og familieafdelinger set fra en sagsbehandler- og en familiesynsvinkel, Metropol.

Mead, George Herbert (2005): Sindet, selvet og samfundet, København, Akademisk Forlag.

Petersen, Stina Krogh (2017): At undersøge og blive undersøgt - et kvalitativt casestudie af hvordan professionel praksis i den børnefaglige undersøgelse udfoldes og opleves i tre kommunale myndighedsafdelinger, Aalborg Universitet.

Skov, Lars Henrik (2011): "Tillid - et spørgsmål om moral?". I Dansk Sociologi nr. 2. 22. årg.; 47-63.
https://doi.org/10.22439/dansoc.v22i2.3560

Skytte, Marianne (2013): "Socialt arbejde" i Guldager & Skytte 8Red.): Socialt arbejde - teorier og perspektiver, København, Akademisk Forlag; 10-49.

Stern, Daniel (2000): Spædbarnets interpersonelle verden, København, Hans Reitzels Forlag

Warming, Hanne og Christensen, Michael (2016): Tillid i socialt og pædagogisk arbejde med børn og unge. Akademisk Forlag.

Warming, Hanne (2019): "Tillid til systemet" i Görlich, Pless, Katznelson & Graversen (red.): Ny udsathed i ungdomslivet, 11 forskere om den stigende mistrivsel blandt unge, København, Hans Reitzels Forlag; 63-77.
Publiceret
2020-12-15
Citation/Eksport
Matthiessen, A., & Rask, L. (2020). Tillid i socialt arbejde. Arbejdspapirer, Københavns Professionshøjskole, (6), 12. https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.v0i6.123473