Hvad er socialfaglig analyse? – svar fra et videreuddannelsesperspektiv

Notat om socialfaglig sagsanalyse

Forfattere

 • Katrin Leicht Schnohr Københavns Professionshøjskole
 • Lotte Andersen Københavns Professionshøjskole
 • Annemette Matthiessen Københavns Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.v0i5.121017

Nøgleord:

Socialfaglig analyse, Udsatte børn og unge, Sagsbehandlere, Myndighedsarbejde, Socialt arbejde

Resumé

Dette notat indgår i projektet ”De vigtige mellemregninger – om brugen af socialfaglig analyse i myndighedsarbejdet på børne- og ungeområdet”. Forfatterne har undersøgt hvilke bøger og artikler, der indgår på videreuddannelse til fagprofessionelle og ledere, og der peges på hvordan socialfaglig analyse forstås i litteraturen. Der er tre typer af svar.

 

Det første svar er at socialfaglig analyse optræder i forskellige faser af et sagsforløb, særligt den børnefaglige undersøgelse. Det andet svar er at socialfaglig analyse er karakteriseret ved otte konkrete elementer:  

 1. Systematik
 2. Beskrivelse, analyse og vurdering
 3. Analysen indgår i en udviklingsstøttende proces
 4. Analyseprocessen er kontinuerlig og foranderlig
 5. Samspil mellem vidensformer
 6. Borgernes perspektiv
 7. Forskellige faglige perspektiver
 8. Socialarbejdernes personlige perspektiv

 

Endelig handler den sidste type svar om, at selv om der er lighedspunkter mellem socialfaglig analyse og

akademiske analyser, så er der også væsentlige forskelle. Forskellene betyder at socialfaglig analyse må ses

som en analyseform med egne karakteristika. 

Referencer

Alminde, Rikke, Kirsten Henriksen, Louise Cathrine Nørmark & Mona Stevnsgaard (2008): Social analyse og handling, København, Hans Reitzels Forlag.

Andersen, Ib (1998): Den skinbarlige virkelighed - om valg af samfundsvidenskabelige metoder, København, Samfundslitteratur.

Bjarking, Airo (2015): "ICS" i Kirsten Henriksen (red.): Metodiske tilgange i socialt arbejde, København, Hans Reitzels Forlag;

Bjarking, Airo (2015): "Socialt sagsarbejde, socialrådgivning og systematisk sagsarbejde" i Kirsten Henriksen (red.): Metodiske tilgange i socialt arbejde, København, Hans Reitzels Forlag;

Clausen, Trine Østerbye & Mette Camilla Vingaard (2016): "Introduktion til systematik" i Søbjerg, Rosendahl, Spendrup, Vinggaard, Clausen, Bjerregaard, Jacobsen & Jæger: Systematik i socialt arbejde, Danske Professionshøjskoler.

Dessau, Marie-Louise & Michael Petersen (2014): "Hvorfor kom I frem til det?" - at skrive analyse i den børnefaglige undersøgelse, masterspeciale på master i udsatte børn og unge, Aalborg Universitet.

Djurhuus, Liselotte (2016): "Skriftlighed i socialt arbejde" i Posborg, Nørrelykke & Antczak (red.): Socialrådgivning og socialt arbejde, København, Hans Reitzels Forlag, 3. udg.; 283-323.

Guldager, Jens (2015): "Helhedssyn - teori og modeller på børne- og familieområdet" i Bo, Guldager & Zeeberg (red.): Udsatte børn i et helhedsperspektiv, København, Akademisk Forlag; 16-61.

Henriksen, Kirsten (red.) (2015): Metodiske tilgange i socialt arbejde, København, Hans Reitzels Forlag.

Jakobsen, Ida Skytte & Lisbeth Rask (2018): "Det teoretiske fundament for ICS" i Socialstyrelsen: Kvalitet i sagsbehandlingen - en håndbog i anvendelse af ICS og udredningsværktøjet, Socialstyrelsen; 32-45-

Kildedal, Karin (2011): "Undersøgelsen som ramme for læreprocesser" i Kildedal, Uggerhøj, Norstoga & Sagatud (red.): Å bli undersøgt - norske og danske forældres erfaringer med barnevernsundersøkelsen, Universitetsforlaget.

Kristensen, Catharina Juul & M. Azhar Hussein (red.): Metoder i samfundsvidenskaberne, København, Samfundslitteratur.

Munro, Eileen, Nancy Cartwright, Jeremy Hardie & Elonora Montuschi (2016): Improving child safety - deliberation, judgement and empirical research, CHESS working paper, Durham University.

Rasmusson, Bodil (2009): Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC, Socialstyrelsen, www. Socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen (2018): Kvalitet i sagsbehandlingen - en håndbog i anvendelse af ICS og udredningsværktøjet, Socialstyrelsen.

Søbjerg, Lene Moesgaard m.fl. (2016): Systematik i socialt arbejde - håndbog med undervisningsmateriale og opgaver udarbejdet til socialrådgiveruddannelsen, Danske Professionshøjskoler.

Warming, Hanne (2011): Børneperspektiver - børn som ligeværdige medspillere i socialt og pædagogisk arbejde, København, Akademisk Forlag.

Downloads

Publiceret

2020-06-29

Citation/Eksport

Schnohr, K. L., Andersen, L., & Matthiessen, A. (2020). Hvad er socialfaglig analyse? – svar fra et videreuddannelsesperspektiv: Notat om socialfaglig sagsanalyse. Arbejdspapirer, Københavns Professionshøjskole, (5), 17. https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.v0i5.121017