En guide til litteratursøgning og kildehenvisninger for bioanalytikerstuderende

Nøgleord: Litteratursøgning, Referencehåndtering, Vancouver-style, APA-style, Metode, Bioanalytikeruddannelsen

Resumé

Denne vejledning kan anvendes af studerende i forbindelse med projektarbejde og udarbejdelse af rapporter – herunder også litteraturstudier, projektprotokoller og bachelorprojekter.
Vejledningen beskriver først selve litteratursøgningen (afsnit1), herefter beskrives, hvordan man laver kildehenvisninger i sin rapport (afsnit 2).

Publiceret
2019-06-25
Citation/Eksport
Smith, J., & Hartz, C. (2019). En guide til litteratursøgning og kildehenvisninger for bioanalytikerstuderende. Arbejdspapirer, Københavns Professionshøjskole, (4), 18. https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.v0i4.121015