Projektarbejde på Bioanalytikeruddannelsen

Nøgleord: Projektarbejde, Metode, Bioanalytikeruddannelsen

Resumé

Vejledningen er udarbejdet med fokus på Bioanalytikeruddannelsen, men vil også kunne anvendes af andre, der arbejder med den sundhedsvidenskabelige arbejdsmetode. Den vil kunne anvendes i forbindelse med projektarbejde, der inkluderer udarbejdelse af en skriftelig rapport som f.eks. litteraturstudie, projektbeskrivelse eller bachelorprojekt

Referencer

Birkler, Jacob (2009). Videnskabsteori - en grundbog. København: Munksgaard Danmark.

Johnsen, Sys; Kragh, Charlotte; Løvenhardt, Charlotte; Thomasen, Isa Neimann (2007) Vejledning til udarbejdelse af rapporter og projekter på Bioanalytikeruddannelsen. Bioana-lytikeruddannelsen, København

Lee, Chelsea (18. november, 2010). How to Cite Something You Found on a Website in APA Style.

Tilgængelig fra: http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/11/how-to-cite-something-you-found-on-a-website-in-apa-style.html?_ga=2.256013195.121724938.1510565876-1629443317.1510565876

Lindahl, Marianne & Juhl, Carsten (2013). Den sundhedsvidenskabelige opgave - vejledning og værktøjskasse. København: Munksgaard

Monash University Library (juni 2015). Quick reference guide Vancouver Citing & Referencing style. Tilgængelig fra: http://guides.lib.monash.edu/ld.php?content_id=14570618

Paiz, J.M., Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M.… & Keck, R. (13. Maj 2016). General format. Tilgængelig fra https://owl.english.purdue.edu/owl/re-source/560/01/
Publiceret
2018-11-16
Citation/Eksport
Smith, J., & Johnsen, S. (2018). Projektarbejde på Bioanalytikeruddannelsen. Arbejdspapirer, Københavns Professionshøjskole, (4), 29. https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.v0i4.121013