Lærerstuderendes valg af undervisningsfag med fokus på valg af ”natur/teknologi”, ”biologi”, ”geografi” og ”fysik/kemi”

Forfattere

  • Trine Hyllested Københavns Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.v0i3.120982

Nøgleord:

Lærerstuderende, Natur/teknik, Læreruddannelsen

Resumé

Flere unge i Danmark skal vælge en naturfaglig ungdomsuddannelse. Danmark har brug for veluddannede personer med kompetencer inden for de naturvidenskabelige fagområder. Dels er det vigtigt at uddanne borgere, der kan være med til at afgøre fremtidige naturfaglige og teknologiske spørgsmål, dels er det vigtigt at kunne forsyne Danmarks virksomheder med uddannet arbejdskraft. Sidst, men ikke mindst er naturfag et spændende fagligt felt, som giver stor personlig tilfredsstillelse at beskæftige sig med

Referencer

Andersen, A.-M. M., Breiting, S., Busch, H., Hyllested, T., Nielsen, K., Sølberg, J., . . . Østergaard, L. D. (2004). Naturfagsdidaktik som områdedidaktik. I K. Schnack, Didaktik på Kryds og Tværs (s. 44). København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Andersen, A.-M. M., Breiting, S., Christensen, C. U., Goldbech, O., Lütken, H., & Nielsen, K. (1994). Nogle Tanker om Natur/teknik-et oplæg til debat. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Andersen, A.-M. M., Dragsted, S., Nilsson, D., & Sørensen, H. (1997). Foreløbig rapport fra LUNT-projektet. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Andersen, A.-M. M., Dragsted, S., Nilsson, D., & Sørensen, H. (1997). Natur/teknik på vej. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Andersen, N. O. (2003). Fremtidens naturfaglige uddannelser : naturfag for alle : vision og oplæg til strategi. København: Undervisningsministeriet.

Arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, T. o. (2008). Et Fælles Løft : Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed. København: Arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed.

Broch, T., & Egelund, N. (2001). Elevers interesse for naturfag og teknik -et elevperspektiv på undervisningen. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Brostrøm, S., & Frøkjær, T. (2015). Science i Dagtilbud. Århus: Dansk Pædagogisk Forum.

Dragsted, S., Horn, F., & Sørensen, H. (2003). Kortlægning af læreres kompetenceudvikling og efteruddannelsesbehov i natur/teknik. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Duckworth, E. (2008). At få Vidunderlige ideer og andre essays om Undervisning. København: Klim.

Egelund, N., & Hulvei, P. (2002). Folkeskoleelevers holdninger til naturfag og teknik. København: Danmark Pædagogiske Universitet.

Elfstrøm, I., Wehner-Godée, C., Sterner, L., & Nilsson, B. (2012). Børn og Naturvidenskab. København: Akademisk Forlag.

36

Hyllested, T. E. (2007). Når Læreren Tager Skolen ud af Skolen - en analyse af naturskolebesøg og andre ud af skolen aktiviteter med fokus på lærerens formål med at tage ud og deres interaktion med eleverne i forhold til at optimere betingelserne for elevernes læring. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Håkonsson, E., Ubbesen, I., & Pind, P. (2006). Begynderundervisningens didaktik. København: Alinea.

Krogh, L. B., & Andersen, H. M. (2016). Fagdidaktik i Naturfag. Frederiksberg: Frydenlund.

Nielsen, B. L., & Pontoppidan, B. (2016). Progression og læring-fagteametsarbejde med den røde tråd i naturfagsundervisningen. Århus: VIA-University College.

Pedersen, R., Bødewadt, P., & Vaaben , N. K. (2016). Hvorfor stopper lærerne i folkeskolen? København: University College Capital.

Pedersen, R., Bødewadt, P., & Vaaben, N. k. (in press). Foreløbig titel: Hvorfor vil du være lærer?

Udvalg til forberedelse af en handlingsplan for naturfagene i folkeskolen. (2006). Fremtidens naturfag i folkeskolen. København: Undervisningsministeriet.

Vygotsky, L. S. (1982). Om barnets psykiske udvikling. København: Nyt Nordisk Forlag.

Vygotsky, L. S. (1982). Tænkning og Sprog . København: Hans Reitzel.

Downloads

Publiceret

2017-05-18

Citation/Eksport

Hyllested, T. (2017). Lærerstuderendes valg af undervisningsfag med fokus på valg af ”natur/teknologi”, ”biologi”, ”geografi” og ”fysik/kemi”. Arbejdspapirer, Københavns Professionshøjskole, (3), 52. https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.v0i3.120982