Kronisk nefropati og polyfarmaci – en potentiel livsfarlig situation

Forfattere

  • Janna Maria Borg
  • Matthias Giebner

DOI:

https://doi.org/10.7146/akut.v1i1.97306

Nøgleord:

kronisk nefropati, akut nyresvigt, polyfarmaci, hyperkaliæmi

Resumé

En 65-årig comorbid mand med flere dages anamnese af diarré samt nedsat muskelkraft, blev efter en faldepisode indlagt på akutmodtagelsen. Han var i forvejen kendt med blandt andet kronisk nefropati og i behandling med medicin, der vides at kunne påvirke nyrefunktionen samt medføre hyperkaliæmi.

På baggrund af kombinationen af polyfarmaci, bestående nyresygdom og diarré udviklede patienten akut nyresvigt med svær hyperkaliæmi og hjertepåvirkning til følge.

Casen illustrerer, hvordan polyfarmaceutisk behandling af comorbide patienter nemt kan tage en uheldig drejning, og hvor vigtigt det er, at der passes ekstra godt på disse patienter. 

Referencer

Lægehåndbogen. Hyperkaliæmi. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/generelt/tilstande-og-sygdomme/elektrolytforstyrrelser/hyperkaliaemi/. [Access date 16 aug 2017]

pro.medicin. Information til sundhedsfaglige. Hyperkaliæmi. https://pro.medicin.dk/sygdomme/sygdom/318155. [Access date 15 okt 2017]

Kampmann, Jens P.; Brøsen, Kim; Simonsen, Ulf. Basal og klinisk farmakologi. Bivirkninger. Side 706

Gooch, Katherine, MSc; Culleton, Bruce F., MD, MS; Manns, Braden J., MD, MSc; Zhang, Jianguo MSc; Alfonso, Helman, PhD; Tonelli, Marcello, MD, SM, Frank, Cy, MD; Klarenbach, Scott, MD, MSc; Hemmelgarn, Brenda R., PhD, MD. NSAID Use and Progression of Chronic Kidney Disease. The American Journal of Medicine (2007) 120, 280.e1-280.e7. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2006.02.015

Lægehåndbogen. Kronisk nyresygdom og kronisk nyresvigt. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/nyrer-og-urinveje/tilstande-og-sygdomme/nyresygdomme/kronisk-nyresygdom-og-kronisk-nyresvigt/ [Access date 16 aug 2017]

pro.medicin. Information til sundhedsfaglige. Nedsat nyrefunktion. http://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/300. [Access date 15 okt 2017]

Sundhedsstyrelsen. Lægemiddeldosering ved nedsat nyrefunktion og anvendelse af eGFR. https://www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi/maanedsbladet/2012/maanedsblad_nr_5_maj_2012/laegemiddeldosering_ved_nedsat_nyrefunktion_og_anvendelse_af_egfr [Access date 12 okt 2017]

Dabers, Thomas; Weckmann, Gesine; Chenot, Jean-Francois; Stracke, Sylvia. Chronische Nierenerkrankungen – was der Praktiker wissen sollte (Management of Patients with CKD in Clinical Practice). DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift 2017; 142(17): 1290. 1298. DOI: 10.1055/s-0043-108466

Kumar, Rajeev MD, FACP; Kanev, Leo, MD; Woods, Steven D., PharmD; Brenner, Melanie, PharmD; and Smith, Bernie RPh, MBA, MHA. Managing Hyperkalemia in High-Risk Patients in Long-Term Care. Am J Manag Care. 2017;23:S27-S36

Publiceret

2018-01-18

Citation/Eksport

Borg, J. M., & Giebner, M. (2018). Kronisk nefropati og polyfarmaci – en potentiel livsfarlig situation. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), 21–25. https://doi.org/10.7146/akut.v1i1.97306

Nummer

Sektion

Case reports