Telemedicin i akut patientbehandling – fra 112 opkald til akutafdeling

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/akut.v1i1.97255

Nøgleord:

Telemedicine, teleconsultation, electronic patient care report, geographical information system, prehospital, emergency medical services, emergency department

Resumé

Afhandlingen undersøger ved tre interventionsstudier væsentlige problematikker i forhold til anvendelsen af telemedicinske løsninger med formål at optimere akutte patientforløb fra 112 opkald til modtagelsen af patienten i en akutafdeling. De tre telemedicinske modaliteter der blev anvendt er 1.) telekonsultation mellem ambulance og akutmedicinsk vagtcentral, 2.) transmission af prehospitale patientdata fra ambulancer til akutafdeling og  3.) visning geografisk informations system data for ambulancer i akutafdeling. Patientpopulationen spænder fra de potentielt mindst syge til de sværest syge og tilskadekomne og anvendelsen af telemedicin undersøges både kvantitativt og kvalitativt fra et rent sundhedsfagligt og organisatorisk perspektiv og fra patientperspektiv.

Forfatterbiografi

Nikolaj Raaber, Fælles Akut Afdeling Aarhus Universitets Hospital

Fælles Akut Afdeling

Overlæge

Downloads

Publiceret

18-01-2018

Citation/Eksport

Raaber, N. (2018). Telemedicin i akut patientbehandling – fra 112 opkald til akutafdeling. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), 18–20. https://doi.org/10.7146/akut.v1i1.97255

Nummer

Sektion

Resume af afhandling