Akutte tilstande har forskellig prestige blandt medicinstuderende

Forfattere

  • Hans Ole Holdgaard Center for Præhospital- og Akutmedicin, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital
  • Erika Overlæge, professor, Center for Præhospital- og Akutforskning
  • Morten HU-læge i Almen Medicin, ph.d., seniorforsker, Center for Præhospital- og Akutforskning
  • Tim Spl., Cand. scient, seniorforsker, Center for Præhospital- og Akutforskning

DOI:

https://doi.org/10.7146/akut.v5i2.133169

Nøgleord:

Ledere har ingen nøgleord

Resumé

Ledere har intet resume

Referencer

Er indeholdt i artiklen, men anføres også her:

Album, D. Sykdommers og medisinske spesialiteters prestisje (The prestige of diseases and medical spcialities. Tidsskr Nor

Lægeforen.106, 1991, 232-236.

DOI: 10.1016/Jsocscumed,2007.07.003.

Album D., Westin S. Do diseases have a prestige hierarchy? A survey aming physicians and medical students. Social Science &

Medicine 66, 2008, 182-188.

DOI: 10.1016/j.socscimed.2007.07.003.

Album D., Johannessen L.E.F., Rasmussen E.B. Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys

spanning a quarter of a century. Social Science & Medicine 180, 2017, 45-51. DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.03.020.

Hindhede, A. L., Larsen K., Prestige hierarchies and relations of dominance among health professionals. Professions and

Professionalism, vol. 10. No 2, e3447.

DOI: doi.org/107577/pp.3447.

Johannesen L.E.F., The Narrative (re)production of prestige: How neurosurgeons teach medical students to valorize diseases.

Social Science and Medicine 120 (2014) 85-91.

DOI: 10.1016/j.socscimed.2014.09.013.

Downloads

Publiceret

2022-09-05

Citation/Eksport

Holdgaard, H. O., Christensen, E. F., Søvsø, M. B., & Lindskou, T. A. (2022). Akutte tilstande har forskellig prestige blandt medicinstuderende. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 5(2), 3–4. https://doi.org/10.7146/akut.v5i2.133169