Introduktionsstillinger i Akutmedicin i Danmark - En gennemgang af de lokale uddannelsesprogrammer

Forfattere

  • Lasse Paludan Bentsen Akutafdelingen, Sygehus Lillebælt, Kolding
  • Charlotte Green Akutafdelingen, Aarhus Universitets Hospital, Aarhus.

DOI:

https://doi.org/10.7146/akut.v6i2.132647

Nøgleord:

Uddannelse, Introduktionsuddannelse, Akutmedicin, Kompetencer

Resumé

Abstract (english)

Background

Emergency Medicine is the youngest Danish medical specialty, finally adopted in 2017 with the first residents enrolled in 2018. The residency consists of 1 year introduction employment with a primary residency spanning 5 years after the introduction year. The 1-year program consists of different setups of time in certain specialty areas, encompassing the primary specialties internal medicine, abdominal surgery and orthopedic surgery. The education programs can be differently structured, but with the same end qualifications for the resident. We aimed to investigate the different structures of the education programs for the 1st year residency in Emergency Medicine in Denmark.

Methods

All education programs were extracted from the three different medical educational regions in Denmark in March 2020. We reviewed all programs and the following data was extracted: Time in each primary specialty, medical courses, possibility to practice the role of team leader in critical ill patients and education in point-of-care ultrasound.

Results

20 of 21 emergency departments in Denmark employs residents in Emergency Medicine for their 1-year introductory residency. 13 of 20 programs assess patients in internal medicine and abdominal surgery in the same time period. 7 out of 20 has pre-specified time for patients in abdominal surgery. 10 of 20 programs does not have specified time in orthopedic surgery. This is part of the internal medicine period or not specified further. Only programs in The Region of Southern Denmark have pre-specified periods for all three main specialties. 14 of 20 programs present opportunity to participate in medical courses such as Advanced Life Support. Only 3 of 20 programs present opportunity for further education in point of care ultrasound, other than the obligatory ultrasound guided peripheral access. 7 of 20 programs present opportunity to participate in primary assessment of critical ill patients as team leader or observer, for critical care calls.

Conclusion

The education programs in Denmark for Emergency Medicines 1st year residency varies greatly in both time in major specialties, medical courses, point-of-care ultrasound and training in the role as team leader.

 

Abstrakt (dansk)

Baggrund

Akutmedicin er det yngste lægefaglige speciale i Danmark, endeligt oprettet i 2017, hvor de første uddannelseslæger er opstartet i 2018. Uddannelsen består af en 1-årig introduktionsuddannelse og en 5-årig hoveduddannelse. Introduktionsuddannelsen er opbygget med kompetencer i forhold til hovedspecialerne intern medicin, kirurgi og ortopædkirurgi. Uddannelsesprogrammerne kan være forskelligt struktureret, men med samme endemål for uddannelseslægen. Formålet med studiet var at undersøge de forskellige strukturerer i uddannelsesprogrammerne for introduktionsuddannelsen i Akutmedicin i Danmark.

Metode

Alle uddannelsesprogrammer blev indhentet fra de tre videreuddannelsesregioner i Danmark i marts 2020. Vi gennemgik alle programmerne og udtrak blandt andet følgende data: Tid i hvert hovedspeciale, kurser i uddannelsen, mulighed for træning af teamleder rollen ved kritisk syge patienter samt uddannelse i point-of-care ultralyd.

Resultater

20 af 21 akutafdelinger i Danmark har uddannelseslæger i introduktionsuddannelsen i akutmedicin. 13 af 20 programmer har ens tidsperiode i henholdsvis intern medicin og kirurgi. 7 af 20 har forud specificeret tid i kirurgi. 10 af 20 programmer har ikke specificeret tid i håndtering af ortopædkirurgiske skader, hvor det enten er del af den intern medicinske del, eller ikke angivet. Kun uddannelsesprogrammer i Region Syddanmark, har angivne perioder i alle hovedspecialer. 14 af 20 programmer angiver mulighed for at deltage i kurser såsom Advanced Life Support. Kun 3 af 20 programmer angiver mulighed for uddannelse i point-of-care ultralyd, ud over det fastlagte krav til og ultralydsvejledt perifært venekateter. 7 af 20 programmer angiver mulighed for at deltage i primære vurdering og behandling af kritisk syge patienter som teamleder eller observatør.

Konklusion

Uddannelsesprogrammer i Danmark for introduktionsuddannelsen i Akutmedicin, varierer meget, både i forhold til tid i hovedspecialer, antal og type af kurser, uddannelse i point-of-care ultralyd og træning i teamleder rollen.

Referencer

Referencer

Petersen DB. 40 År Med Akutmedicin [Internet]. Vol. 171, Ugeskrift for Laeger. 2009 [cited 2021 Oct 29]. p. 636. Available from: https://ugeskriftet.dk/debat/40-aar-med-akutmedicin

Danske Regioner Sundhedsstyrelsen Sundheds- og Ældreministeriet. De Danske Akutmodtagelser - Status 2016. 2016. 3–63 p.

Ugeskrift for Læger. Akutspecialet er en realitet [Internet]. 2018 [cited 2021 Oct 29]. Available from: https://ugeskriftet.dk/nyhed/akutspecialet-er-en-realitet

Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Akutmedicin. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Akutmedicin [Program Description for specialist training in Emergency Medicine]. 2018; Available from: https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/D360CC27E61F42E0A131324332EA72D6.ashx

Ugeskrift for Læger. Akutmedicinsk speciale er samspilsramt, men unge læger er begejstrede [Internet]. 2019 [cited 2021 Oct 29]. Available from: https://ugeskriftet.dk/nyhed/akutmedicinsk-speciale-er-samspilsramt-men-unge-laeger-er-begejstrede

Posth S, Worsøe M, Lassen AT. Medical trigger teams for severely ill medical patients in the Emergency Department. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2015;23(S1):2015. DOI: 10.1186/1757-7241-23-s1-a51

Brabrand M, Folkestad L, Brodersen JB. Patients treated by a medical trigger team at Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2015;23(S1):7241.

Nissen KD, Christiansen CD, Harder L, Jessen M, Mackenhauer J. Kvalitet og udvikling - Første nationale uddannelsesdag i akutmedicin: Resultat af gennemgang af kompetencerne fra introduktionsuddannelsen. Dansk Tidsskr Akutmedicin. 2018;2:160–1.

Rosenman ED, Branzetti JB, Fernandez R. Assessing Team Leadership in Emergency Medicine: The Milestones and Beyond. Vol. 8, Journal of graduate medical education. 2016. p. 332–40. DOI: 10.4300/JGME-D-15-00400.1

Lund Center for Emergency Medicine. Emergency Medicine Core Competencies Course [Internet]. [cited 2021 Oct 29]. Available from: https://lucem.info/emcc-2/

Downloads

Publiceret

15-09-2023

Citation/Eksport

Bentsen, L. P., & Green, C. (2023). Introduktionsstillinger i Akutmedicin i Danmark - En gennemgang af de lokale uddannelsesprogrammer. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 6(2), 16–27. https://doi.org/10.7146/akut.v6i2.132647

Nummer

Sektion

Original-, udviklings- og kvalitetsartikler