Første nationale uddannelsesdag i akutmedicin: Resultat af gennemgang af kompetencerne fra introduktionsuddannelsen

  • Katrine Dueholm NISSEN Akutafdelingen, Horsens Sygehus
  • Charlotte Dahl Christiansen Akutafdeling, Hjørring Sygehus
  • Louis Harder Akutafdeling, Horsens Sygehus
  • Marie Jessen Fælles Akutafdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Julie Mackenhauer Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitetshospital
Nøgleord: uddannelse, introduktionsstilling, akutmedicin, national uddannelsesdag

Resumé

Baggrund:

I 2018 blev akutmedicin et selvstændigt speciale (1). Målbeskrivelsen er udarbejdet af sundhedsstyrelsen (SST), Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og en række andre specialer. Dernæst er kompetencekortene til de 9 kompetencer udarbejdet af DASEM (2). De uddannelsesansvarlige overlæger har lokalt udarbejdet uddannelsesprogrammer, som definerer hvordan de 9 kompetencer opnås i hver enkelt akutafdeling. Andre specialer har god erfaring med at supplerer med specifikke færdighedskort som fx kan benyttes til at superviser praktiske kliniske procedurer.

 

Formål:

Yngre Danske Akutmedicinere (YDAM) afviklede i marts 2019 første nationale uddannelsesdag. Formålet med dagen var at erfaringsudveksle på tværs af hospitaler samt samle input til DASEM med henblik på revision af målbeskrivelsen, kompetencekort samt udarbejdelse af nye færdighedskort. 

 

Metode:

Der blev afholdt et endags seminar for alle uddannelseslæger og uddannelsesansvarlige overlæger i akutmedicin. Dagen bestod af gruppearbejde, hvor målbeskrivelsen, kompetencekort og uddannelsesprogrammer blev gennemgået kritisk og der blev opstillet forslag til evt. forbedringstiltag.

 

Resultat:

Der var 36 deltagere på uddannelsesdagen, heraf 9 overlæger og 27 uddannelseslæger.  Der var bred deltagelse på dagen med uddannelseslæger fra alle regioner men ikke alle 21 akutsygehuse. Alle kom med input til forbedring af målbeskrivelse og kompetencekort. Dette blev samlet i et fælles dokument. Der blev opstillet 14 forslag til nye færdighedskort.

 

Konklusion:

Uddannelsesdagen klarlagde at der blandt yngre læger og uddannelsesansvarlige overlæger er et ønske om at uddannelsesmaterialet opdateres for at forbedre den akutmedicinske introduktionsuddannelse. For at øge det faglige niveau, ønskede deltagerne bl.a opdatering af kompetencekort samt nye færdighedskort. De akutmedicinske læger som har grundlagt DK-AKUT, er allerede i gang med dette arbejde og man bør i samarbejde med dem opdaterer kompetencekort og færdighedskort efter international standard.

Forfatterbiografier

Charlotte Dahl Christiansen, Akutafdeling, Hjørring Sygehus

Læge

Louis Harder, Akutafdeling, Horsens Sygehus

Læge

Marie Jessen, Fælles Akutafdeling, Aarhus Universitetshospital

Læge

Julie Mackenhauer, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitetshospital

Læge, ph.d.-studerende

Referencer

1. Sundhedsstyrelsens indstilling af akutmedicin som nyt speciale. https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/nyt-laegespeciale-i-akutmedicin Access date 20. april 2019
2. Dansk selskab for Akutmedicin. https://www.dasem.dk/ Access date 15. maj 2019
3. Hjemmeside udarbejdet af læger i hoveduddannelse i akutmedicin i et dansk/svensk forløb. Anbefaling der kan anvendes til udvikling af speciallægeuddannelsens introduktionsstillingsforløb. http://dkakut.com/introduktionsuddannelsen-dk-akut/ Access date 20. maj 2019
4. https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/akutmedicin Access date 20. april 2019
5. Uddannelsesprogram akutmedicin. https://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/introduktionsuddannelse/specialer/akutmedicin/uddannelsesprogrammer/program-i-stilling-akutmedicin-auh-02.03.2018.pdf Access date 20. april 2019
6. Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelsen i speciallægeuddannelsen. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139587 Access date 20. april 2019
7. Europæisk selskab for akutmedicin. Beskrivelse af Emergency Medicine Core Competence (EMCC) kursus.
8. Europæisk selskab for akutmedicin. https://eusem.org/about-us Access date 20. maj 2019
9. Europæisk selskab for akutmedicin. Curriculum of Emergency Medicine. https://eusem.org/images/pdf/European_Core_Curriculum_for_EM_-_Version_1.2_April_2017_final_version.pdf Access date 20. maj 2019
10. Europæisk selskab for akutmedicin. Beskrivelse af The European Board Examination in Emergency Medicine (EBEEM) https://eusem.org/ebeem/about-the-ebeem Access date 20. maj 2019
Publiceret
2019-10-23
Citation/Eksport
NISSEN, K., Christiansen, C., Harder, L., Jessen, M., & Mackenhauer, J. (2019). Første nationale uddannelsesdag i akutmedicin: Resultat af gennemgang af kompetencerne fra introduktionsuddannelsen. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 2(5), 79-88. https://doi.org/10.7146/akut.v2i5.114706
Sektion
Kvalitet og udvikling