Tak til bidragsydere i 2018

  • Mikkel Petersen Nationalformand SOFAS, stud.med., Aarhus Universitet

Resumé

TAK til den faglige følgegruppe

Annette Jakobsen

Christian Backer-Mogensen

Christian Skjærbæk

Erika Christensen

Finn Erland Nielsen

Hans Kirkegaard

Jette Møller Ahrensberg

Karin Bundgaard Mikkelsen

Ole Mølgaard

Thomas Andersen Schmidt

 

TAK til reviewere

Christian Backer-Mogensen

Christian SkjærbækHanne Arildsen

Erika Christensen

Finn Erland Nielsen

Gerhard Tiwald

Hans Kirkegaard

Jette Møller Ahrensberg

Karin Bundgaard Mikkelsen

Lars Rasmussen

Nikolaj Raaber

Ole Mølgaard

Peter Hallas

Thomas Andersen Schmidt

 

TAK til redaktionen

Nuværende

Marie Jessen

Julie Mackenhauer

Gitte Boier Tygesen

Mikkel Heide Petersen

Tidligere medlemmer

Karin Dam Eikhof

Karin Bundgaard Mikkelsen

 

 

TAK til forfattere

Jeppe Henriksen

Carl Mathias Karlsson

Peter Hallas

Dan Brun Petersen

Marie Jessen

Julie Mackenhauer

Jeanette Wassar Kirk

Per Nilsen

Sabina Bay Hermansen

Tim Alex Lindskou

Nikolaj Raaber

Janna Maria Borg

Matthias Giebner

Halfdan Lauridsen

Emil Ejersbo Iversen

Marie-Laure Jacobsson

Anne Grethe Mølbak

 

Og ikke mindst en stor tak til TrygFonden for at støtte tidskriftet!

Publiceret
2019-01-22
Citation/Eksport
Petersen, M. (2019). Tak til bidragsydere i 2018. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 2(1), 8. https://doi.org/10.7146/akut.v2i1.112143