Godt nytår! – et tilbageblik på 2018

 • Julie Mackenhauer
 • Marie K. Jessen
 • Gitte Tygesen
 • Mikkel Petersen Nationalformand SOFAS, stud.med., Aarhus Universitet

Resumé

2018 blev et godt akademisk år i både Danmark og på den internationale scene.

I Danmark er udpeget endnu tre professorer i akutmedicin, og flere er måske på vej? Tillykke til Mikkel Brabrand,Christian Backer Mogensen og Søren Mikkelsen (c) som blev udpeget som professorer i akutmedicin ved Syddansk Universitet i 2018.
Bemærk desuden opslag af 5-årigt professorat i akutmedicin ved Københavns Universitet.

Der er udgivet kilometervis af interessant læsning om akutmedicin i 2018. Redaktionen har samlet 9 internationale publikationer fra The Lancet, Annals of Emergency Medicine, New England Journal of Medicine, Circulation og BMJ Quality and Safety, som fokuserer på relevante akutmedicinske emner. Brug gennemgangen som refleksion over den daglige kliniske praksis, til undervisning i afdelingen, journal club eller inspiration til yderligere forskningen indenfor vores felt.

Læs vores ultrakorte resumeer nedenfor, og klik videre i referencelisten, hvis du vil vide mere:

 1. Smertebehandling af akutte muskuloskeletale smerter: Kan vi nøjes med paracetamol uden at tillægge

  NSAID?

 2. Hvordan definerer vi AMI i 2019? Har du styr på type 1, 2, 3, 4a-c og 5 infarkt? Læs den nyeste universale

  konsensusdefinition.

 3. Skal vi skrue ned for ilt-behandlingen til den akut syge patient uden KOL, og stile efter en saturation på 94-

  96% fremfor 96-100%?

 4. Bør vi give plasma fremfor NaCl præhospitalt til traumepatienten med hæmoragisk shock?

 5. Terminalbehandling i akutafdelingen – er vi klar til fremtiden?

 6. Mæslinger – er det relevant at overveje i Europa?

 7. Væskebehandling af ikke-kritisk syge patienter i akutafdelingen: Hvem kan have gavn af balanceret

  væskebehandling? Og kan vi nøjes med NaCl?

 8. Hvordan kan vi beskrive fejldiagnostisk og arbejde med patientsikkerhed indenfor en fælles

  forståelsesramme?

 9. Hvilke interventioner kan vi implementere for at fremme patientsikkerhedskulturen?

Publiceret
2019-01-22
Citation/Eksport
Mackenhauer, J., Jessen, M., Tygesen, G., & Petersen, M. (2019). Godt nytår! – et tilbageblik på 2018. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 2(1), 2. https://doi.org/10.7146/akut.v2i1.112141