Husk lige tandbørsten

  • Merethe Meng Sygeplejerske
  • Laura Nymark Olesen Hjertemedicinsk afsnit, Regionshospital Midt (Viborg)
Nøgleord: mundpleje, pravlhed, undervisning, prioritering, klinisk retningslinje

Resumé

Baggrund:

Endokardit kan opstå som følge af dårlig mundpleje (1). Paradentose og lungeinfektioner kan forebygges ved god mundhygiejne (2-3). Patienter der er i en akut fase af deres sygdomsforløb, har behov for støtte – også til mundpleje.

Region Midts regionale retningslinje omkring mundpleje blev revideret i 2016 (4), efterfølgende blev den implementeret i organisationen. Det er usikkert hvorvidt retningslinjen følges. 

Formål

Formålet var at undersøge hvorledes mundpleje til indlagte patienter blandt akutte Hjertemedicinske patienter håndteres, herunder 1) hvordan plejepersonalet undervises i mundpleje og 2) hvorvidt den kliniske retningslinje for mundpleje følges af plejepersonalet.

Metode

Undersøgelsen bestod af en spørgeskemaundersøgelse og en række undervisningsseancer på et hjertemedicinsk afsnit på Hospitalsenhed Midt (Viborg).

Spørgeskemaet bestod af 10 spørgsmål(bilag 1). Spørgsmålene var dels ja/nej og fritekst. Spørgeskemaerne blev afleveret personligt til hvert personalemedlem (38 sygeplejersker og 2 SOSU-assistenter), hvorefter de havde 3 uger til at besvare spørgsmålene. Via regions e-mail blev de påmindet 2 gange.

Det generelle arbejde med mundhygiejne og personalets holdning hertil blev vurderet ifm. undervisningsseancer. Der blev afholdt 2 undervisningsseancer bestående af 20 minutters oplæg og 10 minutters diskussion. Den regionale retningslinje blev gennemgået og der blev lavet erfaringsudveksling. Vejledningen havde fokus på at få spurgt ind til den enkelte patient, at få tilbudt tandbørste/tandpasta, vejledt i korrekt mundhygiejne og få det videreformidlet til samarbejdspartnere.

Resultat

Der blev uddelt 40 spørgeskemaer. 25 kom retur (svarprocent 62,5%). Spørgeskemaundersøgelsen viste, at 84% af respondenterne ikke havde modtaget undervisning i mundpleje siden deres studie/elevtid. Retningslinjen følges af 28%, mens 72% oplyser, at de springer over mundplejen, som følge af travlhed.

Ifm. undervisningsseancerne blev det vurderet, at der er et stort behov for undervisning. Ligeledes ses der ved processen med at gennemføre undersøgelsen, at det øgede fokus på emnet har givet anledning til en positivt ændret holdning og ændret adfærd blandt plejepersonalet. 

Konklusion

Undersøgelsen viste, at mundpleje udføres på baggrund af individuelt skøn fremfor at følge den nye retningslinje. Mundpleje nedprioriteres ofte, og mange har ikke modtaget undervisning i emnet siden studietiden. Det vurderes, at undervisningsseancer med øget fokus på emnet kan ændre holdning og dermed også ændre adfærd hos plejepersonalet.

Referencer

Dansk Cardiologisk Selskab – Nationale Behandlingsvejledning https://www.nbv.cardio.dk/endocarditis Besøgsdato: 12/8-18.

Hansen, Gorm Mørk, Holmstrup, Palle, Tolker-Nielsen, Tim, Køllgaard, Tania, Nielsen, Claus Henrik, Givskov, Michael & Hansen, Peter Riis. Mulig sammenhæng mellem marginal parodontitis og iskæmisk hjertesygdom. Ugeskrift for Læger 2014, september 15; s. 1752-1754.

Laut, Kamilla & Benfield, Thomas. Lungeinfektioner er hyppige hos ældre. Ugeskrift for Læger 2013, november 25; 2864-2867.

Direkte link til den regionale retningslinje for mundpleje:

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X0EC01538A0470033C1257C2400574184&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g Besøgsdato: 7/2-19.

Publiceret
2019-04-01
Citation/Eksport
Meng, M., & Olesen, L. (2019). Husk lige tandbørsten. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 2(2), 20-22. https://doi.org/10.7146/akut.v2i2.111755
Sektion
Konferenceabstract