Digital dagsplan giver øget personaleoverblik og bedre supervision

  • Emil Ejersbo Iversen Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital
  • Dan Brun Petersen Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital
  • Marie-Laure Jacobsson Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital
  • Anne Grethe Mølbak Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital
Nøgleord: Planlægning, personale, supervision, lægelig videreuddannelse

Resumé

Afdelingen har med uddannelsesansvarlige overlæge i front og i samarbejde med IT-firma iterativt udviklet en digital dagsplan, som løbende er blevet testet og evalueret af afdelingens personale.

Første version af systemet er gennemtestet og implementeret i afdelingen. Næste skridt er autoplanlægning af skema ud fra ønsker der indgives direkte i systemet af den enkelte medarbejder, således at ønskede funktioner dækkes og medarbejderen ikke blot får fri som ønsket, men sættes på de mest relevante funktioner og tjenester samt skemalægges sammen med vejleder så vidt muligt.  

Publiceret
2018-06-13
Citation/Eksport
Iversen, E., Petersen, D., Jacobsson, M.-L., & Mølbak, A. G. (2018). Digital dagsplan giver øget personaleoverblik og bedre supervision. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(2), 3-4. https://doi.org/10.7146/akut.v1i2.104844
Sektion
Konferenceabstract