Sammenhæng og børneperspektiv: Ny Nordisk Skole bygger bro mellem skyhøj faglighed og trivsel

Forfattere

  • Torben Buse
  • Kristian Lyk-Jensen

Resumé

Administrativ Debat har interviewet børne- og undervisningsminister Christine Antorini om Ny Nordisk Skole og udfordringer og muligheder i det danske børne- og undervisningssystem – fra faggrænser til friskoler. Interviewet er foretaget før præsentationen af regeringens udspil til et løft af folkeskolen af 4. december 2012.

Forfatterbiografier

Torben Buse

Administrativ Debat

Kristian Lyk-Jensen

Administrativ Debat

Downloads

Publiceret

2012-09-12

Citation/Eksport

Buse, T., & Lyk-Jensen, K. (2012). Sammenhæng og børneperspektiv: Ny Nordisk Skole bygger bro mellem skyhøj faglighed og trivsel. Administrativ Debat, 2012(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/140542