Demokratisk kontrol – et administrationspolitisk felt

Forfattere

  • Kristian Lyk-Jensen

Resumé

Borgernes mulighed for at udøve demokratisk kontrol med de folkevalgte organer, offentlige myndigheder og institutioner bør være et centralt område for administrationspolitikken. Demokratisk kontrol kunne passende være en del af arbejdsprogrammet for den genoplivning af administrationspolitikken, som Finansministeriet har indledt med oprettelse af et administrationspolitisk kontor, men de øvrige tværgående ministerier og de centrale interesseorganisationer som KL og Danske Regioner har også et medansvar for at fremme borgernes demokratiske kontrol.

Forfatterbiografi

Kristian Lyk-Jensen

kontorchef, medlem af redaktionen af Administrativ Debat

Downloads

Publiceret

2013-09-05

Citation/Eksport

Lyk-Jensen, K. (2013). Demokratisk kontrol – et administrationspolitisk felt. Administrativ Debat, 2013(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/140532