Transformations- og transaktionsledelse i offentlige organisationer

Forfattere

  • Lotte Bøgh Andersen

Resumé

En meget kontrollerende transaktionsledelse bygger på forståelsen af de ansatte som rene egoister, der kun gør noget, hvis der er positive eller negative sanktioner knyttet til handlingen. Tilsvarende har en rendyrket transformationsledelse ikke blik for, at de ansatte også er optaget af deres egennytte og ikke kun af organisationens mål. Argumentet for at kombinere de to ledelsesstile bygger derimod på en opfattelse af ansatte i professionaliserede driftsorganisationer som værende motiveret af at gøre godt for både sig selv, organisationen og samfundet i det hele taget.

Forfatterbiografi

Lotte Bøgh Andersen

professor MSO ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Downloads

Publiceret

2013-09-05

Citation/Eksport

Andersen, L. B. (2013). Transformations- og transaktionsledelse i offentlige organisationer. Administrativ Debat, 2013(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/140540

Mest læste artikler af samme forfatter(e)