Fra forskningskunnskap til pedagogisk praksis

Forfattere

  • Terje Ogden

Resumé

I artikkelen beskrives evidensbaserte undervisningsstrategier og forutsetningene som disse bygger på. Forfatteren presenterer eksempler på evidensbasert praksis med utgangspunkt i lærernes arbeidssituasjon og gjennomgår noen viktige argumenter for og imot evidensperspektivet i skole og undervisning. Evidensbasert praksis blitt forklart som praksis som bygger på «den til enhver tid beste kunnskap», men hva er det? Og hvordan skal praktikere kunne utnytte denne kunnskapen til beste for elevene? Artikkelen legger mer vekt på mulighetene enn på begrensningene ved evidensbasert praksis, selv om den også gir plass for kritiske kommentarer.

Forfatterbiografi

Terje Ogden

I artikkelen beskrives evidensbaserte undervisningsstrategier og forutsetningene som disse bygger på. Forfatteren presenterer eksempler på evidensbasert praksis med utgangspunkt i lærernes arbeidssituasjon og gjennomgår noen viktige argumenter for og imot evidensperspektivet i skole og undervisning. Evidensbasert praksis blitt forklart som praksis som bygger på «den til enhver tid beste kunnskap», men hva er det? Og hvordan skal praktikere kunne utnytte denne kunnskapen til beste for elevene? Artikkelen legger mer vekt på mulighetene enn på begrensningene ved evidensbasert praksis, selv om den også gir plass for kritiske kommentarer.

Downloads

Publiceret

2022-12-14

Citation/Eksport

Ogden , T. (2022). Fra forskningskunnskap til pedagogisk praksis. Paideia, (Jubilæumsnummer), 126–135. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/135157