Inkludering - mer än ett specialpedagogiskt spörsmål?

Forfattere

  • Camilla Björk-Åman

Resumé

Inkludering i utbildningssammanhang utgör ett territorium där specialpedagogikens forskare befunnit sig i över två decennier. Kopplingen mellan specialpedagogik och inkludering ter sig så självklar att vi sällan ens ifrågasätter den. I boken The Irregular School. Exclusion, schooling and inclusive education (Slee 2011) propagerar Roger Slee starkt för att inkluderingsforskningen bör frikopplas från specialpedagogiken. I föreliggande artikel redogörs och diskuteras resultaten från en doktorsavhandling i specialpedagogik, en avhandling där inkluderande utbildning står i fokus. I artikeln ifrågasätts även den typ av forskning som avhandlingen representerar med utgångspunkt i Slees argumentation.

Downloads

Publiceret

2022-12-14

Citation/Eksport

Björk-Åman , C. (2022). Inkludering - mer än ett specialpedagogiskt spörsmål?. Paideia, (Jubilæumsnummer), 70–80. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/135152