Ett intersubjektivt perspektiv på pedagogisk kvalitet relaterat tillcentrala kvalitetsfaktorer i förskolan

Forfattere

  • Sonja Sheridan

Resumé

Syftet med artikeln är att diskutera vikten av en övergripande teoretisk ram för att urskilja, utvärdera och utveckla pedagogisk kvalitet och inom ramen för denna lyfta fram centrala faktorer för kvalitet i förskolan. Den teoretiska ramen utgår från ett intersubjektivt perspektiv på pedagogisk kvalitet som konstitueras av fyra interagerande dimensioner. I artikeln används dimensionerna som analytiska verktyg för att diskutera centrala kvalitetsfaktorer i förskolan. Beroende på hur dimensionerna och faktorerna interagerar med varandra skapas olika nivåer av kvalitet i förskolan, vilket ger barn ojämlika villkor för välmående, lärande och utveckling.

Downloads

Publiceret

2022-12-14

Citation/Eksport

Sheridan, S. (2022). Ett intersubjektivt perspektiv på pedagogisk kvalitet relaterat tillcentrala kvalitetsfaktorer i förskolan. Paideia, (Jubilæumsnummer), 38–47. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/135149