Ämnesintegrerad undervisning inom ramen för hållbar utveckling

Forfattere

  • Annie-Maj Johansson

Resumé

Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare hanterar spänningen mellan att bedöma elevers kunskaper i enskilda ämnen och att undervisa genom ämnesövergripande undervisning samt hur elever upplever förhållandet mellan den ämnesövergripande undervisningen och de ingående ämnena. Lärarna undervisade i årskurserna 7–9 alternativt på gymnasiet i Sverige. Intervjuerna har analyserats dels utifrån hur det ämnesövergripande arbetet har organiserats, dels utifrån vilka följemeningar som framkommer. I resultatet framkommer två olika sätt att organisera ämnesövergripande undervisning,
parallelläsning och integrerad undervisning. Resultatet visar att hur den ämnesövergripande undervisningen organiseras, har betydelse för vad elever erbjuds att lära och vilka kunskaper som är användbara för eleverna i eller utanför skolan.

Downloads

Publiceret

2022-01-04 — Opdateret d. 2022-01-17

Citation/Eksport

Johansson, A.-M. . (2022). Ämnesintegrerad undervisning inom ramen för hållbar utveckling. Paideia, (21), 16–25. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/130128