Något omarbetad, förkortad, förenklad eller återberättad

Barnlitterära utgåvor av Onkel Toms stuga i Sverige 1853–2003

Forfattere

  • Alexandra Borg Uppsala universitet

Nøgleord:

Onkel Toms stuga, Harriet Beecher Stowe, adaption, reception, barnlitteratur, bokhistoria, förlagsstudier

Resumé

Föreliggande uppsats är en bokhistorisk undersökning av Onkel Toms stuga i Sverige. Den analyserar verkets långvariga kanoniseringsprocess och utgivningshistorik med fokus på den barnlitterära utgivningen. Undersökningen genomförs mot bakgrund av en genomgång av 110 utgåvor av Onkel Toms stuga på svenska. Genom att sedan komparera och närläsa, typografiskt som litteraturvetenskapligt, 13 representativa barnlitterära utgåvor av verket från 1853–2003 undersöker uppsatsen mönster och tendenser i utgivningen. På detta sätt kartläggs vilka mekanismer som är i samspel när en vuxenroman adapteras till barnlitteratur. Uppsatsen argumenterar för att transforma­tionen till barnbok varit en bidragande anledning till romanens etablering och överlevnad på den svenska bokmarknaden. Den visar vidare att de tillpassningar som gjorts för att nå en yngre publik medfört att romanens politiska sprängkraft gått förlorad. Förklaringen är att bearbetningarna å ena sidan är kommersiella, å andra sidan präglade av att romanen givits ut i en kontext skild från verkets ursprungliga.

Forfatterbiografi

Alexandra Borg, Uppsala universitet

Lektor, Docent

Downloads

Publiceret

2023-02-27

Nummer

Sektion

Artikler