Om tidsskriftet

NORDICA – Tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik hører hjemme ved Syddansk Universitet.

Tidsskriftet har eksisteret siden 1984, hvor en kreds af ansatte ved det daværende Odense Universitet, nu Syddansk Universitet, tog initiativ til tidsskriftets oprettelse. Tidsskriftet har igennem sin lange historie været internationalt højt rangeret. 

NORDICA er et humanistisk, fagfællebedømt forskningstidsskrift, der publicerer artikler om litteratur, kultur og kunst inden for det nordiske område. NORDICA anmelder også forskningsudgivelser om litteratur, kultur og kunst inden for det nordiske område. 

NORDICA tilbyder Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Redaktionen accepterer artikler og anmeldelser på dansk, svensk, norsk, tysk og engelsk. 

Forfattere er velkomne til at indsende manuskripter løbende. Deadline for en årgang er 1. juni.

Digitaliseringen af tidligere bind af NORDICA forestår og vil blive lanceret her på siden. Tidligere trykte bind kan rekvireres hos Syddansk Universitetsforlag.

Copyright

© Forfatterne, redaktionen og Syddansk Universitetsforlag

NORDICA følger danske retningslinjer for ophavsret.
Artikler og anmeldelser, der sendes til redaktionen, må ikke tidligere være publiceret og må heller ikke være sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret.